Επιλογή Σελίδας

Όλα τα προγράμματα είναι εγκεκριμένα από το Υ.ΠΑΙ.Θ και το ΙΕΠ και προσφέρονται δωρεάν.

Για να συμμετάσχει ένα σχολείο είναι απαραίτητη η προεγγραφή στο τηλέφωνο: 210 – 9469641.

Για το σχολικό έτος 2022-2023 προσφέρονται τα παρακάτω προγράμματα:

– Τρία προγράμματα με δυνατότητα υλοποίησης είτε με φυσική παρουσία στους χώρους της Βιβλιοθήκης, ή online*

1. Πάμε στον πλανήτη Άρη online; Πρόγραμμα με την επιστημονική υποστήριξη του Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου (Για μαθητές Γυμνασίου)
2. Πληροφοριακή παιδεία – Μαθαίνω πώς να μαθαίνω (Πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού)
3. Πληροφοριακή παιδεία – Μαθαίνω πώς να μαθαίνω (Πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου)

– Δύο προγράμματα με φυσική παρουσία

1. Book Laβ challenge. Ένα νέο πρόγραμμα σε συνεργασία με το UTech Lab (Για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου)
2. Η ιστορία της Γραφής (Για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Α΄- Β΄ Λυκείου)

– Μία εκπαιδευτική δραστηριότητα σε μορφή βαλίτσας, που παρέχεται για δανεισμό

Ο ταξιδιώτης της γραφής: Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βαλίτσας, που παρέχεται ελεύθερα για δανεισμό σε σχολεία

*Προϋποθέσεις συμμετοχής στην online μορφή των προγραμμάτων, που διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους:

  1. Ύπαρξη αίθουσας υπολογιστών στο σχολείο, εξοπλισμένη με τουλάχιστον 6 υπολογιστές για τους μαθητές και 1 υπολογιστή για τον εκπαιδευτικό. Πρέπει επίσης να υπάρχει ικανοποιητική σύνδεση στο Διαδίκτυο και δυνατότητα ηχείων – μικροφώνου.
  2. Εφόσον επιτρέπεται από τα ισχύοντα μέτρα και υπό την προϋπόθεση τήρησης αυτών με ευθύνη του σχολείου, το σχολείο μπορεί να δώσει την δυνατότητα χρήσης κάθε συνδεδεμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή σε μεμονωμένους μαθητές ή βέλτιστα σε δυάδες για ομαδική εργασία στον χώρο.
  3. Η παρουσία του εκπαιδευτικού είναι απαραίτητη καθ’ όλη την διάρκεια διενέργειας του εργαστηρίου.
  4. Το Ίδρυμα Ευγενίδου δεν βιντεοσκοπεί, δεν καταγράφει με κανέναν τρόπο την διεξαγωγή του εργαστηρίου και δεν τηρεί αρχείο με προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων μαθητών.
  5. Το εργαστήριο, με ευθύνη του συμμετέχοντος εκπαιδευτικού, θα πραγματοποιείται με κλειστές τις κάμερες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και απαγορεύεται η καταγραφή ή/και βιντεοσκόπηση του εργαστηρίου από οιονδήποτε.
  6. Για την συμμετοχή στο διενεργούμενο εξ αποστάσεως εργαστήριο, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει στο Ίδρυμα Ευγενίδου την σχετική επιβεβαίωση συμμετοχής.

Πηγή: Ίδρυμα Ευγενίδου