Επιλογή Σελίδας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα» διοργανώνει, για έκτη φορά, τον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική, οι νικητές του οποίου θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον 6ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική έχουν όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες της Χώρας. Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες αποτελούμενες από έναν (1) έως τρεις (3) μαθητές των ακόλουθων κατηγοριών:

  • Κατηγορία A: Μαθητές Λυκείων
  • Κατηγορία B: Μαθητές Γυμνασίων
6th competition INSTAPOST

Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει έναν (1) καθηγητή που θα επιβλέπει τις εργασίες των μαθητών.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για όλες τις διαδικασίες από τους κανόνες του 6ου Διαγωνισμού.

Μπορείτε να δείτε τι χρειάζεται για την προετοιμασία των μαθητών εδώ.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν σήμερα και συνεχίζονται μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου 2023.

Το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού έχει ως εξής:

  • Περίοδος εγγραφής: 20/10/2022-23/1/2023*
  • 1ο στάδιο διαγωνισμού: 24/01/2023-06/02/2023*
  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου σταδίου: 10/02/2023 *
  • 2ο στάδιο διαγωνισμού: 11/02/2023-07/03/2023 *
  • Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων διαγωνισμού: 30/3/2023 *
  • Τελετή απονομής βραβείων: Θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο *

* Η ΕΛΣΤΑΤ τηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παραπάνω ημερομηνιών σε οποιαδήποτε φάση της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος Διαγωνισμός δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία μαθητών ή καθηγητών, αλλά όλα γίνονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στο διαδίκτυο.

Βραβεία θα απονεμηθούν στις πέντε πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας για το εθνικό επίπεδο του διαγωνισμού, καθώς και στις νικήτριες ομάδες του ευρωπαϊκού επιπέδου του διαγωνισμού, ενώ όλες οι ομάδες θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.

Πηγή: Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο