Επιλογή Σελίδας

Σας γνωστοποιούμε ότι το Περιφερειακό Τμήμα Αθήνας και Ανατολικής Αττικής της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώνει την Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2022 επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Οικονομική Επιστήμη και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» που θα διεξαχθεί στη Αίθουσα Ερμής του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α), Ακαδημίας 7 και απευθύνεται σε:

 1. εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ80 που διδάσκουν σε σχολεία των Διευθύνσεων
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής
  Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά.
 2. φοιτητές
 3. σχολικούς συμβούλους
 4. πανεπιστημιακούς και
 5. ερευνητές της εκπαίδευσης
  Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Προκήρυξης του Περιφερειακού Τμήματος Αθήνας και Ανατολικής Αττικής της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σκοπός της Ημερίδας είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η επικαιροποίηση των γνώσεών τους σε θέματα που άπτονται των διδακτικών τους αντικειμένων ώστε να βελτιώνεται η καθημερινότητά τους στην τάξη, να ενισχύεται η αποδοτικότητά τους και να ανανεώνεται το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη τους.
  Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σεμινάριο θα γίνει χωρίς καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης ή/και οδοιπορικών πέραν των (κανονικών) αποδοχών.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Περιφερειακό Τμήμα Αθήνας και Ανατολικής Αττικής της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο τηλέφωνο: 697643102.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας ΕΔΩ 

Το έγγραφο ΕΔΩ 

Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ.