Επιλογή Σελίδας

Ο καινοτόμος Διαγωνισμός Διοίκησης και Επιχειρηματικότητας με Προσομοιωτή, για Μαθητές όλων των Λυκείων της χώρας, YOUNG BUSINESS TALENTS, θα υλοποιηθεί στη Ελλάδα το σχολικό έτος 2022/23, Δωρεάν και Διαδικτυακά ! Ο συναρπαστικός Διαγωνισμός έχει Εγκριθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ., και υλοποιείται δωρεάν για όλους τους Μαθητές Λυκείων, χάρη στην ευγενική, πλήρη χορηγία του κοινωφελούς Ιδρύματος Μποδοσάκη!
Το ΥΒΤ παρέχει στα παιδιά όλων των Λυκείων (κάθε τύπου) της χώρας ηλικίας 15 και άνω, τη δυνατότητα να κάνουν μία Πρακτική Άσκηση στη Διοίκηση επιχειρήσεων Δωρεάν, διαχειριζόμενοι με την ομάδα τους την δική τους εικονική ‘εταιρεία’ διαδικτυακά σε ανταγωνισμό με άλλες, μέσω του Επιχειρηματικού Προσομοιωτή (Business Simulator) σε μια μοναδική βιωματική μαθησιακή εμπειρία.
Η άσκηση επιχειρηματικής προσομοίωσης σε μορφή Διαγωνισμού σχετικά με τις προσεγγίσεις, αποφάσεις και δράσεις της Διοίκησης μιας επιχείρησης, είναι ειδικά σχεδιασμένη για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και του πνεύματος επιχειρηματικότητας των μαθητών, με την καθοδήγηση Καθηγητών τους, ενώ ωφελεί πολύπλευρα την κοινωνία.

Διαβάστε εδώ περισσότερα: Young Business talents Διαγωνισμός

Επιστολή Έγκρισης Υπουργείου Παιδείας

Πηγή: Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο