Επιλογή Σελίδας

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Ηλεκτρονική Μάθηση και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι” διοργανώνεται στην Αθήνα, 18-19 Μαρτίου 2023, από το ΠΤΔΕ του Παν. Αθηνών και το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Παν. Πελοποννήσου.

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου και παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, αναλύσεων και θεωρητικών μελετών που αφορούν στις πολλαπλές πτυχές του πεδίου της Ηλεκτρονικής Μάθησης και, ειδικότερα, σε ζητήματα σχετικά με το Ανοικτό Ψηφιακό Υλικό και τις Ανοικτές Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην εφαρμοσμένη έρευνα που αφορά καινοτόμους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς Ηλεκτρονικής Μάθησης στη σχολική εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επαγγελματική ανάπτυξη, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια-βίου μάθηση.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη της εκπαίδευσης, επιμορφωτές προγραμμάτων, στην ερευνητική κοινότητα, στην κοινότητα των επαγγελματιών και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που αξιοποιούν την Ηλεκτρονική Μάθηση και τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.

Η εγγραφή και η παρακολούθηση του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου “Ηλεκτρονική Μάθηση και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι” είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον δικτυακό τόπο: https://eloer2023.primedu.uoa.gr

Πηγή: Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο