Επιλογή Σελίδας

Οι 12οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Η βιωσιμότητα στην εκπαίδευση STEM» («Sustainability in STEM Education») θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2023 στην Αθήνα. H προκήρυξη και το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για τους Αγώνες είναι ανηρτημένα στην διεύθυνση: http://etsito.mysch.gr

Οι βραβευθέντες θα συμμετάσχουν στο Διεθνές Φεστιβάλ που θα γίνει 12 Αυγούστου 2024 έως 15 Αυγούστου 2024, στο Turku, Φιλανδία.  Έως σήμερα, η Ελλάδα έχει βραβευτεί στις εννέα από τις ένδεκα διοργανώσεις του προγράμματος.

Αποστολή εργασιών μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα πρακτικά των 11ων Πανελληνίων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών (καθώς και παλαιότερων διοργανώσεων) είναι αναρτημένα στην διεύθυνση: http://etsito.mysch.gr/?q=node/97

Πηγή: Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο