Επιλογή Σελίδας

Tο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Θεματική Ενότητα ΠΔΕ02: Διδακτική Οικονομικών, Διοίκησης και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και με την υποστήριξη των Εργαστηρίων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών α) Μάνατμζεντ & Δημόσιας Διοίκησης και β) Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής, προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Οικονομικό Διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2022-2023, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών του Γυμνασίου στην οικονομική επιστήμη,.
Το θέμα του 1ουδιαγωνισμού θα είναι: Οικογενειακός Προϋπολογισμός και Βιωσιμότητα και σε αυτόν μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στην Α’ Γυμνασίου των σχολείων της χώρας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας google forms.
Το περιεχόμενο του διαγωνισμού θα αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (15 ερωτήσεις) και από μια ερώτηση κριτικής σκέψης όπου οι μαθητές/-ήτριες που θα συμμετάσχουν καλούνται να αναπτύξουν σε ένα κείμενο 200 λέξεων την σκέψη τους σχετικά με το θέμα του μαθητικού διαγωνισμού. Ο συνδυασμός αυτός των τύπων ερωτήσεων εξασφαλίζει την αξιολόγηση τόσο του γνωστικού αντικειμένου όσο και την εξέταση της κριτικής τους σκέψης και της εύρεσης βιώσιμων λύσεων.
Η ύλη του μαθητικού διαγωνισμού περιλαμβάνει:
Τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης
Βασικές έννοιες οικογενειακού χρηματοοικονομικού προϋπολογισμού
Επιλογές και διλήμματα του καταναλωτή

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και αφού οι μαθητές/-ήτριες έχουν ολοκληρώσει την ενότητα «Οικονομικά της Οικογένειας» του μαθήματος «Οικιακή Οικονομία» της Α’ Γυμνασίου κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος. Ο
διαγωνισμός εκτιμάται να διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2023.
Η συμμετοχή των μαθητών/τριών της Α’ Γυμνασίου στον Διαγωνισμό είναι ατομική και προαιρετική στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Οικιακή Οικονομία» σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2022 θα πρέπει οι καθηγητές/τριες που διδάσκουν το μάθημα της «Οικιακής Οικονομίας» στην Α’ Γυμνασίου ή η Διεύθυνση των ενδιαφερόμενων σχολείων να δηλώσουν ενδιαφέρον ως σχολείο για τη συμμετοχή των μαθητών της Α’ Γυμνασίου στον μαθητικό διαγωνισμό μέσω email diagonismospde@gmail.com . Στην δήλωση συμμετοχής θα αναφέρεται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός, ο αριθμός (κατά προσέγγιση) των μαθητών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email επικοινωνίας) του/της υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας του υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού.
Έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email diagonismospde@gmail.com οι αιτήσεις των μαθητών μαζί με έγγραφο συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στον μαθητικό διαγωνισμό καθώς και για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου – Σχολή Κοινωνικών Επιστημών – Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας – Θεματική Ενότητα ΠΔΕ02: Διδακτική
Οικονομικών, Διοίκησης και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση.
Θα πρέπει να διατεθεί μία (1) διδακτική ώρα για τη συμμετοχή των μαθητών στο μαθητικό διαγωνισμό (εντός του σχολικού ωραρίου).
Πριν από τον διαγωνισμό θα έχει διεξαχθεί διδακτική προετοιμασία με θέμα «Οικογενειακός Προϋπολογισμός και Βιωσιμότητα» από τον/την εκπαιδευτικό του μαθήματος «Οικιακή Οικονομία» της Α’ Γυμνασίου και ενημέρωση των μαθητών/τριών από τον/την εκπαιδευτικό για τον τρόπο υλοποίησης του μαθητικού διαγωνισμού. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό για την ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email που έχει δηλωθεί (σχέδιο μαθήματος, εποπτικό υλικό παρουσίασης στους μαθητές/τριες, προσομοιωτικές ερωτήσεις του μαθητικού διαγωνισμού).
Ο μαθητικός διαγωνισμός θα γίνει εντός του σχολικού ωραρίου και θα διαρκέσει μία (1) διδακτική ώρα. Θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω των google forms και θα λάβει χώρα στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Μετά τον διαγωνισμό, και στο πλαίσιο αποτίμησής του, οι μαθητές/- ήτριες καλούνται να συμπληρώσουν μια σύντομη ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης της εμπειρίας τους (3 βασικών ερωτήσεων), ενώ μια αντίστοιχη σύντομη φόρμα
ηλεκτρονικής αξιολόγησης καλούνται να συμπληρώσουν και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στον μαθητικό διαγωνισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν την εκπαιδευτική στήριξη των οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου-Σχολικών Συμβούλων.
Για οποιεσδήποτε απορίες κλπ σχετικά με τον μαθητικό διαγωνισμό οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στο diagonismospde@gmail.com
Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποστολή της προκήρυξης στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους (δημόσια και ιδιωτικά).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πηγή: ΔΙ.ΔΕ. Δράμας