Επιλογή Σελίδας


Ο διαγωνισμός είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ψηφιακά υπογεγραμμένος με αριθμό πρωτ. 136788/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και στοχεύει σε μία νέα γενιά επιχειρηματιών με υπευθυνότητα, η δράση των οποίων θα είναι προσανατολισμένη στην αειφόρο ανάπτυξη και θα συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στη διατήρηση ενός βιώσιμου πλανήτη.

Σε μια τοπική και παγκόσμια οικονομία, με ζητούμενο τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να λάβουμε υπ’ όψιν μας, ότι η ανάπτυξη πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές του ανάγκες, θα πρέπει δηλαδή να είναι αειφόρος.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνουμε τον «3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη».

Οι αιτήσεις του 3ου κύκλου είναι ανοικτές!

Ο Διαγωνισμός

Μαθητές/Μαθήτριες Γυμνασίων & Λυκείων.

Ομάδες με υποχρεωτικό συντονισμό από καθηγητή/τρια.

Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

Υποστήριξη συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης/webinar.

Χρονοδιάγραμμα

4 Νοεμβρίου – 31 Μαρτίου: Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής επιχειρηματικής ιδέας

3 Απριλίου – 25 Απριλίου: Αξιολόγηση & ανακοίνωση των επιχειρηματικών προτάσεων που προκρίθηκαν στην τελική φάση

Αρχές Μαΐου: Τελικός διαγωνισμός και βραβεύσεις.

Πηγή: Envolve Entrepreneurship