Επιλογή Σελίδας

Το Genderhood και το Κέντρο Διοτίμα προσκαλούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν σε σεμινάριο σχετικά με την έμφυλη ισότητα. 

Η επιμόρφωση στοχεύει στον εμπλουτισμό των γνώσεων των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα που αφορούν τη συναίνεση, τις υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και  την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης στους χώρους της εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Αθήνα. Το σεμινάριο θα είναι βιωματικό και θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρες. Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή και τις δύο μέρες: 

Παρασκευή 20/01/2023, 15:00-20:00
Σάββατο 21/01/2023, 10:30-17:30

Τα ενδιαφερόμενα άτομα παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής μέχρι και τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023. 

Για περισσότερες πληροφορίες & ερωτήματα για τις επιμορφώσεις επικοινωνήστε με το info@genderhood.org ή το capacitybuilding.diotima@gmail.com

Το έργο “PRESS: Πρόληψη – Απόκριση – Υποστήριξη νεαρών επιζωσών σεξουαλικής (διαδικτυακής) παρενόχλησης και βίας” υλοποιείται στο πλαίσιο του CERV Project Grants με τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Συντονιστής φορέας είναι το Κέντρο Διοτίμα και εταίροι το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και το Genderhood

Πηγή: Genderhood