Επιλογή Σελίδας

Το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» θα χορηγήσει δύο βραβεία για το έτος 2023, ύψους $5.000 το καθένα, σε υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες του ΕΜΠ, ηλικίας μέχρι 32 ετών, που θα ολοκληρώσουν τη διατριβή τους από την 1η Ιουνίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Σχολών έως και τις 16 Μαρτίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ