Επιλογή Σελίδας

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΘΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΑΚΟΥ”, με έδρα την Σιάτιστα, προκηρύσσει, την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, σε καταγόμενους από τη Σιάτιστα φοιτητές ή σπουδαστές, Ανωτάτων και Ανωτέρων Κρατικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των νεοεισαχθέντων, για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Πηγή: ΕΜΠ