Επιλογή Σελίδας

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023 (έναρξη Οκτώβριος 2023) στα πιο κάτω προγράμματα:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων:

Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών:

Νομική Σχολή:

Ιατρική Σχολή:

Σχολή Θετικών Επιστημών:

Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:

  1. Αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από το σύνδεσμο εδώ.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να παραδώσουν ερευνητική πρόταση και περιγραφή περιοχής ερευνητικών ενδιαφερόντων μαζί με την αίτηση τους.
  3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
  4. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων:2 Μαΐου 2023 (σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμες επιπλέον θέσεις θα γίνονται δεκτές πρόσθετες αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους).
  5. Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής συνέντευξης/εων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22713000 και ηλεκτρονική διεύθυνση info@euc.ac.cy

Πηγή: eduguide.gr