Επιλογή Σελίδας

Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσε τον 1ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές του ΕΚΠΑ, με την ευγενική υποστήριξη της Bayer Ελλάς.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η κινητοποίηση του επιχειρηματικού πνεύματος και η καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων της φοιτητικής κοινότητας του ΕΚΠΑ, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Μέσω του Διαγωνισμού, προβάλλονται και επιβραβεύονται καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που προέρχονται από τη φοιτητική  κοινότητα του ΕΚΠΑ, και ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητας των ιδεών δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες που το επιθυμούν να αιτηθούν την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης του Κέντρου Αρχιμήδης.

Ο Διαγωνισμός που απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτητικές ομάδες όλων των σχολών και τμημάτων του ΕΚΠΑ, βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στη φοιτητική κοινότητα, με προτάσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως βιοεπιστήμες, ενέργεια, διατροφή, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, λιανεμπόριο, τεχνολογία, υπηρεσίες υγείας και τουρισμός.

Η Bayer Ελλάς, αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιστήμης στην εύρεση λύσεων για τις σύγχρονες προκλήσεις, έχει εντάξει μεταξύ των στρατηγικών της προτεραιοτήτων την υποστήριξη της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της διασύνδεσης των νέων επιστημόνων με την αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, η Bayer Ελλάς, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Κέντρου Αρχιμήδης να υποστηρίξει τον 1ο Φοιτητικό Διαγωνισμό του ΕΚΠΑ, με χρηματικά έπαθλα στους τρεις νικητές σε κάθε κατηγορία του Διαγωνισμού. Τα έπαθλα θα αποδοθούν, μετά από την αξιολόγηση των τελικών παρουσιάσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Μαρτίου.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις τελικές παρουσιάσεις των επιχειρηματικών ιδεών και τη βράβευση των νικητών, μπορούν να προβούν σε κράτηση θέσεων ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών και ανάδειξη νικητών – Προπτυχιακή κατηγορία
7 Μαρτίου 2023, 12.00-15.00, Αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος, κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου: https://cutt.ly/l9W9S1E

Παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών και ανάδειξη νικητών – Μεταπτυχιακή κατηγορία
8 Μαρτίου 2023, 12.00-15.00, Αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος, κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου: https://cutt.ly/a9W3bfR

Στις τελικές παρουσιάσεις η Bayer Ελλάς θα έχει ενεργό συμμετοχή ως δωρητής των επάθλων.

Σχετικά με την Bayer Ελλάς

Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο των Βιοεπιστημών και συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και την πρόθεση να βοηθήσουν στις προσπάθειες της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως ο συνεχώς αυξανόμενος και γηράσκων πληθυσμός. Η Bayer, επίσης, είναι προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου μέσα από όλες τις δραστηριότητές της. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και αποτελεί σύμβολο της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της υψηλής ποιότητας, σε όλον τον κόσμο. Κατά το οικονομικό έτος 2021, ο Όμιλος απασχολούσε περίπου 100.000 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 44,1 δις ευρώ. Οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη προ ειδικών στοιχείων ανήλθαν σε 5,3 δις ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.bayer.com.

Πηγή: ΕΚΠΑ