Επιλογή Σελίδας

Έχουµε τη χαρά να σας προσκαλέσουµε στην εναρκτήρια εκδήλωση του προγράµµατος «Τάλως-Τεχνητή Νοηµοσύνη για τις Ανθρωπιστικές και τις Κοινωνικές Επιστήµες»νη οποία θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 στις 19.30 (ώρα Ελλάδος), στην αίθουσα “Παντελής Πρεβελάκης” (Ωδείο), στο Ρέθυµνο.

Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα.

Εκ µέρους της ερευνητικής οµάδας:

Μελίνα Ταµιωλάκη, Επιστηµονική Υπεύθυνη (Τµήµα Φιλολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης και ΚΕΜΕ-ΠΚ)
Christophe Roche, Καθηγητής ERA Chair (Πανεπιστήµιο Σαβοΐας και Τµήµα Φιλολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης

Πρόσκληση-Πρόγραμμα

Πηγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης