Επιλογή Σελίδας

Οργάνωση εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών από όλα τα ελληνικά ιδρύματα.

Πριν από την έναρξη λειτουργίας τους, τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα θα πρέπει να πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Έλληνας πλοίαρχος λόγω της φύσης της δουλειάς του δεν μπορούσε να παρακολουθήσει κάποιο διά ζώσης μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε ελληνικό πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να επιλέξει πρόγραμμα σε βρετανικό ΑΕΙ. Είναι μια από τις πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που δεν κατάφεραν έως τώρα να κάνουν μεταπτυχιακό σε ελληνικό ΑΕΙ, λόγω της φύσης της δουλειάς τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πολλοί εκπαιδευτικοί, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι που επιδιώκουν να ενισχύσουν το ακαδημαϊκό τους προφίλ για βελτίωση της επαγγελματικής τους θέσης. Ετσι απευθύνονται σε ΑΕΙ γειτονικών χωρών, όπως η Κύπρος. Τα μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως είναι το νέο Ελντοράντο της διεθνούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τα ελληνικά ιδρύματα έως τώρα να απέχουν.

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα, πλήρως εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά υλοποιούνται κατά κύριο λόγο από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), για περιορισμένο αριθμό θεματικών αλλά και εκπαιδευομένων, ενώ όποια πανεπιστήμια έχουν εισέλθει στο πεδίο των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών το κάνουν είτε υβριδικά είτε σε συνεργασία με το ΕΑΠ. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το 2021 υπήρχαν 83 εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, με τα 46 στο ΕΑΠ. Από τα συμβατικά ιδρύματα, τα Πανεπιστήμια Πατρών και Πειραιώς είχαν από 7 εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα και το ΕΚΠΑ 6. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ήταν συνολικά 23.037, εκ των οποίων οι 20.872 στο ΕΑΠ.

Πλεονεκτήματα

Ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ (4957/2022) δίνει τη δυνατότητα να ιδρύονται μεταπτυχιακά τα οποία υλοποιούνται πλήρως εξ αποστάσεως. «Ανάμεσα στα σημαντικά πλεονεκτήματα της νέας αυτής εξέλιξης είναι ότι τα εξ αποστάσεως προγράμματα μπορούν να προσελκύσουν φοιτητές, κυρίως εργαζομένους, που μέχρι τώρα προτιμούσαν να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια άλλων χωρών, που προσφέρουν εξ αποστάσεως προγράμματα, όπως η Κύπρος, η Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, όχι μόνο δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να παρακολουθούν τέτοια προγράμματα, αλλά συνεισφέρουν και στην άρση του γεωγραφικού αποκλεισμού, καθώς όσοι ζουν μακριά από αστικά κέντρα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικοί σε παραμεθόριες περιοχές ή επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Επίσης, εκτός από το γεγονός ότι τα εξ αποστάσεως προγράμματα θα μειώσουν τη διαρροή των Ελλήνων προς το εξωτερικό, τα ξενόγλωσσα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά θα προσελκύσουν και ξένους φοιτητές, λόγω των χαμηλών διδάκτρων, αλλά και του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης», ανέφερε μιλώντας στην «Κ» ο Χρήστος Μιχαλακέλης, καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και πρόεδρος της Study in Greece – της υπό σύσταση μη κερδοσκοπικής εταιρείας των ελληνικών ΑΕΙ για την υποστήριξη της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειάς τους.

Μέχρι σήμερα, πλήρως εξ αποστάσεως προγράμματα υλοποιούνται κατά κύριο λόγο από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Οι προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ζητήματα σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και τεχνικών για την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την οργάνωσή τους, καθορίστηκαν με κοινή απόφαση που υπέγραψαν ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Αγγελος Συρίγος και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αξιολόγηση

Μεταξύ των ζητημάτων που ρυθμίζει η απόφαση είναι πώς θα οργανώνονται οι εξ αποστάσεως εξετάσεις των φοιτητών και, κατ’ επέκταση, η αξιολόγησή τους. Ενα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις ανάμεσα στο ελληνικό υπουργείο Παιδείας και άλλες χώρες, που οργανώνουν μεταπτυχιακά που φθάνουν προς αναγνώριση στο ΔΟΑΤΑΠ. Και αυτό διότι, προφανώς, απαραίτητο είναι να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Τέλος, με τον νόμο του 2022 και όπως ορίζει η πρόσφατη ΚΥΑ, πριν από την έναρξη λειτουργίας τους θα πρέπει να πιστοποιούνται από την ΕΘΑΑΕ τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ προβλέπεται και περιοδική αξιολόγησή τους.

Οι αριθμοί

828 μεταπτυχιακά προγράμματα λειτουργούν στα ελληνικά ΑΕΙ.
 
96.000 φοιτητές σπουδάζουν σε αυτά τα προγράμματα.
 
23.037 φοιτητές σπούδαζαν το 2021 σε 83 εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά.
 
1.500-5.000 ευρώ το κόστος των προγραμμάτων.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – Απόστολος Λακασάς