Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των Σ.Ε., όπως προτάθηκαν από το Β’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Σ.Ε.

Η έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης τοποθέτησης και η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει με νεότερη ανακοίνωση

Το έγγραφο ΕΔΩ

Πηγή: ΥΠΑΙΘ