Επιλογή Σελίδας

Σύνδεσμος πρόσκλησης υποβολής

Hμερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: 12-05-2023

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2023-2024: Οκτώβριος 2023

Πληροφορίες: Ελένη Σωτηρίου, τηλ. 2103689648, pmsteapi[at]gmail[dot]com

Πηγή: ΕΚΠΑ