Επιλογή Σελίδας

 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μία (1) υποτροφία με επιλογή σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό. Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ