Επιλογή Σελίδας

(Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα σχολεία φορέων με την προσθήκη του Νηπιαγωγείου Ισραηλίτικης κοινότητας Θεσσαλονίκης)

Η πρόσκληση ΕΔΩ

Πηγή: ΥΠΑΙΘ