Επιλογή Σελίδας

Συνολική διάρκεια: 56 ώρες (8 εβδομάδες)

Μονάδες ECTS: 2,24 ECTS

Θεματικό Πεδίο: Κοινωνικών Επιστημών

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31.03.2023

Hμερομηνία έναρξης – λήξης του προγράμματος:
05.04.2023 – 02.06.2023

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως

Πληροφορίες:
Σαλεπάκη Ασημένια, Email: asimenia.salepaki@gmail.com

Πηγή: ΕΑΠ