Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία της υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων για το ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» έως τις 7/05/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στο eprotocol.uoa.gr.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος για νεότερες πληροφορίες.

Πηγή: ΕΚΠΑ