Επιλογή Σελίδας

H υποτροφία «στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Μεγάλων Ευεργετών» χορηγείται σε προπτυχιακό φοιτητή του Ε.Μ.Π. καταγόμενο από το Μέτσοβο. Διευκρινίζεται ότι ως καταγωγή των υποψηφίων νοείται ο τόπος γέννησης του πατέρα ή της μητέρας ή του παππού ή της γιαγιάς, χωρίς άλλη προϋπόθεση. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ετήσια και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 1.700 €.

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία (ανακοίνωση – αίτηση).

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ