Επιλογή Σελίδας

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 28.04.2023) αποφάσισε να χορηγηθεί η υποτροφία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΕΡΓΗ», για την επίδοση στο 1ο – 2ο εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022, στον κ. Παπαϊωάννου Γεώργιο του Νικολάου, φοιτητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: ΕΜΠ