Επιλογή Σελίδας

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» με δύο ειδικεύσεις:

«Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές» και
«Μετάφραση-Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα»

Προκήρυξη

Call for Applications

Πηγή: ΕΚΠΑ