Επιλογή Σελίδας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων (ΥΕΕΥ) και του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και Καινοτομίας (ΥΑΕΕ) της Γαλλίας, υλοποιούν, από κοινού, το Πρόγραμμα Συνεργασιών Hubert Curien για τη χρηματοδότηση ερευνητικών σχεδίων συνεργαζόμενων ομάδων επιστημόνων/ερευνητών στην Ελλάδα και στη ΓαλλίαΣκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της έρευνας και η ενίσχυση της συνεργασίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Η εν λόγω συνεργασία πραγματοποιείται από ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά χώρα, οι οποίοι καταρτίζουν και υλοποιούν από κοινού ένα ερευνητικό σχέδιο με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων/κινητικότητες (Πρόγραμμα Συνεργασιών Hubert Curien).

Το 2023 θα επιλεγούν έως 10 ερευνητικά σχέδια. Η διάρκεια του κάθε σχεδίου θα είναι δύο (2) έτη.

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 13η Ιουλίου 2023.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΙΤΗΣΗ HUBERT CURIEN_2023

Ανακοίνωση Προγράμματος Hubert Curien_2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ_2023

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Hubert Curien-2023

Πηγή: ΙΚΥ