Επιλογή Σελίδας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει οκτώ (8) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια:

Επίπεδο         ΕξειδίκευσηΘέσεις  
Μάστερ  Ενταξιακή ΕκπαίδευσηΤέσσερις (4)Έναρξη ακαδ. έτους 2023-202424 διαδοχικοί μήνες
Μάστερ  Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί    ΜάθησηςΤέσσερις (4)Έναρξη ακαδ. έτους 2023-202424 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14/07/2023.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο  διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr.Συνημμένα η Ανακοίνωση, η σχετική Προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας

Πληροφορίες παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Πηγή: ΙΚΥ