Επιλογή Σελίδας

Ο κ. Ι. Τσάκωνας χορηγεί μία υποτροφία με τίτλο «Υποτροφία Τσάκωνα» για το ακαδ. έτος 2023-2024 σε οικονομικά αδύναμο διπλωματούχο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής και το ύψος αυτής ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ανά έτος. Η επιλογή γίνεται με κριτήρια τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος (από οκτώ και άνω) και το χαμηλότερο εισόδημα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 στη Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο