Επιλογή Σελίδας

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί η υποτροφία «Λ. Οικονομίδου» ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για μεταπτυχιακές σπουδές στην περιοχή της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας στο εξωτερικό σε έναν ή μία διπλωματούχο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π, Έλληνα/Ελληνίδα υπήκοο, μέχρι 36 ετών. Η επιλογή θα γίνει βάσει του βαθμού πτυχίου (τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»). Προτεραιότητα έχουν οι καταγόμενοι/ες από την περιοχή Καλαβρύτων ή αν δεν υπάρχουν από την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας ή της χώρας.   Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση  μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο