Επιλογή Σελίδας

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα χορηγήσει την υποτροφία στη Μνήμη του Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Γεωργίου Στρίγκου σε δύο αριστούχους και άπορους φοιτητές ή φοιτήτριες της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στον κλάδο των Ατμοπαραγωγών και Θερμικών Εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ελλάδας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση  μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο