Επιλογή Σελίδας

Την πρακτική των φασόν κειμένων για την αξιολόγηση συνεχίζει και φέτος η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ). Συγκεκριμένα, καθώς η ομοσπονδία αντιδρά σε κάθε μορφή αξιολόγησης στη δημόσια εκπαίδευση, έστειλε κείμενα στους νηπιαγωγούς και δασκάλους ώστε να τα καταθέσουν στη σχετική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το έτος 2022-2023. Η ΔΟΕ καταθέτει τα κείμενά της χωρίς καμία διαφοροποίηση, εξειδίκευση ή συμπλήρωση, ενώ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους είναι ο στιγματισμός των ευθυνών του υπουργείου Παιδείας και η ωραιοποίηση του έργου και της στάσης των εκπαιδευτικών. Η ΔΟΕ έχει υιοθετήσει την ίδια πρακτική και κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη.

Ειδικότερα, τα κείμενα παρουσιάζουν θέσεις-δράσεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση του σχολείου τους, όπως για τα βιβλία και τα αναλυτικά προγράμματα, τη σχολική αποτυχία και διαρροή, τις εξετάσεις τύπου PISA, τις αιτίες και συνέπειες της υποχρηματοδότησης, και την έμμεση και την άμεση ιδιωτικοποίηση. Τα μοτίβα των κειμένων της ΔΟΕ επαναλαμβάνονται. Ενδεικτικά, σε όλες τις δράσεις που έγιναν κρίνεται απαραίτητη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η ΔΟΕ προτείνει στα μέλη της να γράψουν στις εκθέσεις: «Προγράμματα επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς, με άδεια, με θεματολογίες εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες, που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με δωρεάν δημόσιο χαρακτήρα και με ευθύνη των παιδαγωγικών τμημάτων. Κάθε επιμορφωτική δράση είναι απαραίτητο να εντάσσεται στο πλαίσιο επαναλειτουργίας της μετεκπαίδευσης, δηλαδή μιας επιμορφωτικής διαδικασίας μεγάλης διάρκειας, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα και με αποφασιστικό λόγο στη διαμόρφωση του περιεχομένου της τόσο των παιδαγωγικών τμημάτων όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών».

Οσο για τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σε κάθε δράση, η ΔΟΕ επαναλαμβάνει σε όλα τα κείμενα ότι «οι βασικοί παράγοντες δυσκολίας είναι:

α) Η απουσία διαλόγου του υπουργείου Παιδείας με τον συλλογικό φορέα των εκπαιδευτικών. Το γεγονός ότι οι απόψεις και τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κλάδου δεν συζητούνται, με επιλογή του υπουργείου Παιδείας.

β) Με ευθύνη της πολιτείας και του υπουργείου Παιδείας δεν αντιμετωπίστηκαν οι σύνθετες κοινωνικές, οικονομικές, ψυχικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις της πανδημίας, στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. γ) Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις συνθήκες έντονης διοικητικής πίεσης, υποβάθμισαν τις δημοκρατικές λειτουργίες και απαξίωσαν τον ρόλο των εκπαιδευτικών».

Μάλιστα, τα κείμενα φασόν που στέλνει η ΔΟΕ στα σχολεία στις παραμέτρους που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων των δράσεων συμπεριλαμβάνουν την «πληρότητα της επεξεργασίας του ερωτηματολογίου καταγραφής και αποτύπωσης των απόψεων των εκπαιδευτικών για τα σχολικά εγχειρίδια, τη συλλογική εργασία και δράση όλων των συμμετεχόντων, και τη μαζική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών».

Οσο για τα αποτελέσματα όλων των δράσεων (τα ίδια είναι άλλωστε, σε όλα τα κείμενα!), η ΔΟΕ επισημαίνει ότι αυτά είναι: «Η ανάδειξη της ποιότητας και του βάθους της κριτικής που ασκούν οι εκπαιδευτικοί της πράξης στην επίσημη σχολική γνώση, όπως αυτή υλοποιείται μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων. Ο εντοπισμός της κριτικής των εκπαιδευτικών της πράξης στα κοινωνικά ζητήματα που αναδεικνύονται από την έκταση και τη δυσκολία της ύλης των αναλυτικών προγραμμάτων».

Οπως λέει η ΔΟΕ, «τα νέα ενιαία κείμενα, τα οποία στέλνουμε στους συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, βρίσκονται στην ίδια αντίληψη που κινούμαστε μέχρι τώρα. Είναι κεντρικά κείμενα, αναιρούν τη διαφοροποίηση των σχολικών μονάδων, αποτελούν ενιαία συλλογική έκφραση για όλα τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, καταγράφουν αιτήματα του κλάδου, καταγγέλλουν τις ευθύνες της εφαρμοζόμενης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής».

Πηγή: Καθημερινή