Επιλογή Σελίδας

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα χορηγήσει την υποτροφία στη Μνήμη «Προκόπιου Στυλ. Βασιλειάδη» ακαδ. έτους 2023-2024 για μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα της Πολεοδομίας σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, στον Έλληνα ή στην Ελληνίδα υπήκοο, ηλικίας μέχρι 36 ετών, απόφοιτο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., που έχει λάβει τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος (τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»), ανεξάρτητα του έτους αποφοιτήσεως. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο δίπλωμα, την υποτροφία θα λάβει εκείνος/η που έχει αποφοιτήσει παλαιότερα και έχει ήδη εμπειρία αρχιτεκτονικής εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση  μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα αρχεία:

Πηγή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο