Επιλογή Σελίδας

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη διεξαγωγή φοιτητικού διαγωνισμού με θέμα «Αξιοποιώντας το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον για την επίλυση των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων (Challenge Based Learning-CBL)» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Learn.Inc: Learning Incubator for Project-based Teachingand Training throughResearch». 

Συγκεκριμένα, ο φοιτητικός διαγωνισμός CBL (Challenge Based Learning) του έργου Learn.Inc:  

  • Απευθύνεται σε όλες/όλους τις/τους φοιτητές/φοιτήτριες μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών  Ελληνικών Πανεπιστημίων.  
  • Πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Pανεπιστήμια Lucian Blaga University of Sibiu (Ρουμανία), Sofia University St. Kliment Ohridski (Βουλγαρία), Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (Τουρκία) και το Ίδρυμα Research & Training Point Foundation (Βουλγαρία). 

Στόχος του φοιτητικού διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν καινοτόμες ιδέες, ώστε να επιλυθούν προβλήματα αιχμής της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. 

Το έργο Learn.Inc έχει τριετή διάρκεια και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Υλοποιείται από μια κοινοπραξία πέντε (5) εταίρων από τέσσερεις (4)  χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ελλάδα) με την Ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ ως Έλληνα εταίρο, υπεύθυνη για την υλοποίηση όλων των δράσεων στην  χώρα μας, συμμετέχουσα σε όλα τα πνευματικά προϊόντα του. 

  • Aναλυτικά στοιχεία για τo CBL του Ευρωπαϊκού έργου Learn.Inc, μπορείτε να δείτε εδώ
  • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Learn.Inc και άλλες δράσεις της DAISSy-ΕΑΠ: 

Ιστοσελίδα: http://daissy.eap.gr/  και https://www.learn-inc.eu/en/ 

Facebook   : @DAISSyResearchGroup
Linkedin     : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter       : https://twitter.com/daissy_research
Instagram  : @daissy_researchgroup
Email          : info@daissy.eap.gr 

Πηγή: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο