Επιλογή Σελίδας

ο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μουσική, Τέχνες και Συναίσθημα» για το χρονικό διάστημα 7 Οκτωβρίου 2023 έως 26 Μαΐου 2024.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Σιώψη Αναστασία
Συνολική διάρκεια: 8,5 μήνες
Σύνολο διδακτικών ωρών: 256 ώρες
Γλώσσα υλοποίησης: Ελληνική
Μέθοδος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως (e-learning)
ECTS: 10 (απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης ενώ δίνεται και Βεβαίωση Παρακολούθησης)

Ημερομηνία λήξης εγγραφών: 30 Σεπτεμβρίου 2023

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με πιστοποιημένες μουσικές γνώσεις οι οποίοι επιθυμούν να διερευνήσουν με επίκεντρο το συναίσθημα τη βαθύτερη σχέση της μουσικής με άλλες τέχνες (ποίηση, ζωγραφική κ.α.).
 • Σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν με ποιους τρόπους (παραμέτρους σύνθεσης, εκφραστικά μέσα, τεχνικές) πυροδοτείται και αποδίδεται κάθε φορά το συναίσθημα στη μουσική και πως αυτό «αντανακλάται» στις άλλες τέχνες.
 • Σε εκπαιδευτικούς των όλων βαθμίδων εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να συμπεριλάβουν τη μουσική και τις άλλες τέχνες με διάφορους τρόπους στη διδασκαλία τους.
 • Σε όσους θα ήθελαν να εισάγουν τη μουσική στην καθημερινότητά τους ως έναν κώδικα κατανόησης, έκφρασης και μετάδοσης συναισθημάτων και ως ένα εργαλείο της ευρύτερης καλλιέργειας της συναισθηματικής τους νοημοσύνης.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων και προαπαιτούμενα παρακολούθησης

 1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών της Μουσικής ή Πτυχίο Οργάνου μη πανεπιστημιακού εκπαιδευτικού ιδρύματος
 3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 4. Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 5. Πρόσβαση στο διαδίκτυο

(Σε περίπτωση που το -1- είναι πτυχίο Μουσικού Τμήματος Α.Ε.Ι., δεν χρειάζεται το -2-)

Σκοπός

Σύμφωνα με μια κοινή αντίληψη, αυτό που έχει σημασία στην τέχνη είναι το συναίσθημα. Λέγοντας συναίσθημα εννοούμε αφ’ ενός αυτό του καλλιτέχνη αφ’ ετέρου τη συναισθηματική επίδραση αυτού του έργου στους ακροατές.

Στον πολιτισμό μας οι τέχνες επικοινωνούν μέσω συμβατικών τρόπων, και το συναίσθημα αποτελεί μέρος της δομής τους.  Το συναίσθημα ‘δομείται’ στη φιλολογία και σε άλλες τέχνες με λέξεις ή και ενσωματωμένους τρόπους έκφρασης –δηλαδή, μέσα στις γλώσσες των τεχνών. Αυτές, με τη σειρά τους, ενθαρρύνουν ανταποκρίσεις από τον αναγνώστη ή τον θεατή και τον ακροατή, αν και η καλλιτεχνική δημιουργία και η πρόσληψή της ποικίλει σε μεγάλο βαθμό ανάμεσα στις καλλιτεχνικές φόρμες. Ένα γραπτό κείμενο το οποίο απευθύνεται στο υποκειμενικό συναίσθημα και τη φαντασία του αναγνώστη είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό ενός μουσικού συμβάντος που συγκεντρώνει ένα μεγάλο ακροατήριο, ή ενός χορευτικού συμβάντος.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιαστούν τρόποι έκφρασης της συναισθηματικής δύναμης της μουσικής, της ζωγραφικής, της ποίησης και της όπερας μέσα από θεωρίες και παραδείγματα τα οποία θα προαγάγουν τη συναισθηματική νοημοσύνη του ακροατή-δέκτη.

Βασικοί στόχοι

(1) Ένταξη της τέχνης στην καθημερινή ζωή μέσα από διευρυμένους τρόπους προσέγγισης της μουσικής θεωρίας και πράξης, που συσχετίζουν με ποικίλους τρόπους τη μουσική με άλλες τέχνες.

(2) Ανάπτυξη της ικανότητας αντίληψης, αναγνώρισης και μετάδοσης του συναισθηματικού μηνύματος του έργου τέχνης.

Σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από 10 μονάδες ECTS.

Μετά το πέρας του προγράμματος  ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τις παραμέτρους λεκτικής και μουσικής έκφρασης συναισθημάτων
 • Αναγνωρίζει τη βαθύτερη σχέση μουσικής και ποίησης έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τους αρχαίους έλληνες επικούς ποιητές μέχρι τη σύγχρονη εποχή.
 • Αναλύει μουσικό κείμενο κατά παραμέτρους με στόχο τον εντοπισμό των παραμέτρων εκείνων που μεταφέρουν στη μουσική τα συναισθήματα που εκφράζει το εκάστοτε ποίημα.
 • Εντοπίζει το συναίσθημα που απορρέει από το εκάστοτε μουσικό έργο μέσω ενεργητικής ακρόασης αυτού.
 • Κατανοεί παράλληλες πορείες της μουσικής και της ζωγραφικής μέσω της δομής τους (στιλ), όσον αφορά την έκφραση συναισθημάτων.
 • Κατανοεί τρόπους που, από τον 17ο αιώνα ως σήμερα, τα έργα όπερας αντανακλούν ολόκληρο τον κόσμο των συναισθημάτων.
 • Κατανοεί το ρόλο της μουσικής στην έκφραση συναισθήματος, στις θεωρίες και τις όπερές μεγάλων δημιουργών.
 • Κατανοεί, εν κατακλείδι, τρόπους/αισθητικές προσεγγίσεις με τους/τις οποίους/ες αντιλαμβανόμαστε τις τέχνες, ιδίως τη μουσική, τη ζωγραφική, την ποίηση και την όπερα, να επικοινωνούν με το συναίσθημα.
 • Συνδυάσει τη λογική και διαισθητική του/της σκέψη προκειμένου να εντοπίσει τη συναισθηματική δύναμη της μουσικής και άλλων τεχνών και την επίδρασή τους στη διέγερση της φαντασίας και της δημιουργικότητάς του/της.
 • Εκφράσει τα συναισθήματά του/της μέσα από έργα τέχνης που θα τον/την αντιπροσωπεύουν και θα συμβαδίζουν με τις αισθητικές του/της προτιμήσεις και επιλογές.
 • Αντιληφθεί, να αναγνωρίσει και να μεταδώσει το συναισθηματικό μήνυμα του έργου τέχνης.
 • Αξιοποιήσει γνωσιακές δεξιότητες με στόχο την κατανόηση του ιδιαίτερου στιλ που διέπει σημαντικά έργα τέχνης τα οποία σχετίζονται με το συναίσθημα.
 • Εντάξει τη μουσική και τις άλλες τέχνες στην εκπαιδευτική διαδικασία εφόσον ασκεί το λειτούργημα του εκπαιδευτικού.
 • Αξιοποιεί τη μουσική και τις τέχνες για την καλλιέργεια της συναισθηματικής του/της νοημοσύνης.
 • Αξιοποιεί τη μουσική για να αποκλιμακώνει τη συναισθηματική φόρτιση που τυχόν δημιουργείται στην καθημερινή του/της ζωή.
 • Αναπτύσσει ενεργητικούς τρόπους επικοινωνίας με τις τέχνες.

Επιγραμματική παρουσίαση των ενοτήτων του προγράμματος

Α. Εισαγωγή

Ώρες διδασκαλίας: 2

Διδάσκουσες: Αναστασία Σιώψη, Μαρία Ντούρου

Απόκτηση συνολικής εικόνας των γνωστικών αντικειμένων που πρόκειται να διδαχθούν.

Β. Μουσική και Ζωγραφική

Ώρες διδασκαλίας: 12

Διδάσκουσα: Αναστασία Σιώψη

 • Συζήτηση τρόπων με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε τις τέχνες, ιδίως τη μουσική, επικοινωνία με το συναίσθημα.
 • Παρουσίαση αισθητικών θεωριών που ανέδειξαν τη συναισθηματική δύναμη της μουσικής και της ζωγραφικής (κινήματα: μπαρόκ, ρομαντισμός και εξπρεσιονισμός), σε συνδυασμό με παρουσιάσεις έργων που ενσωματώνουν παραδειγματικά τέτοιες αισθητικές κατευθύνσεις, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι παράλληλες πορείες της μουσικής και της ζωγραφικής μέσω της δομής τους (στιλ).

Γ. Όπερα

Ώρες διδασκαλίας: 18

Διδάσκουσα: Αναστασία Σιώψη

 • Η Όπερα ως τέχνη των συναισθημάτων: Δομή, θεματολογία, μουσική ως οχήματα συναισθημάτων στην όπερα
 • Αρχέτυπα συναισθήματα στην όπερα: η επιρροή της αρχαιότητας στους σημαντικότερους πυλώνες της οπερετικής ιστορίας
 • Ο ρόλος της μουσικής στην έκφραση συναισθήματος στις θεωρίες και τις όπερές μεγάλων δημιουργών: από τον Μοντεβέρντι στον Βάγκνερ
 • Ανθρώπινη σύγκρουση (πόλεμος) και ένωση (αγάπη) ως δύο ακραίοι πόλοι του συναισθήματος στην όπερα.

         α. Πολιτισμικές αναγνώσεις εικόνων πολέμου στην όπερα: μια αναδρομή ως τον εικοστό αιώνα.

         β. Ο πόλεμος στην όπερα του εικοστού και εικοστού πρώτου αιώνα.

Δ. Μουσική, Ποίηση και Ζωγραφική

Ώρες διδασκαλίας: 30

Διδάσκουσα:  Μαρία Ντούρου

 • Κατανόηση παραμέτρων λεκτικής και μουσικής έκφρασης συναισθημάτων και χρήση των παραμέτρων αυτών για την αναγνώριση, κατανόηση και εμπέδωση της βαθύτερης σχέσης μουσικής και ποίησης από τους αρχαίους έλληνες επικούς ποιητές μέχρι την σύγχρονη εποχή.
 • Κατανόηση της σημαντικότητας της συνοδοιπορίας ποίησης και μουσικής στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του ακροατή.
 • Εντοπισμός συναισθήματος μέσω ενεργητικής ακρόασης ενός τραγουδιού – ηχογραφήματος.
 • Εντοπισμός συγγενών ευαισθησιών μεταξύ ποιητή και συνθέτη και ο ρόλος τους στην αισθητική συγγένεια μεταξύ ποιήματος και μουσικού έργου.
 • Κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών:
 • Μουσικοποίηση ποιήματος.
 • Συγκριτική μελοποιία.
 • Σύγχρονες τεχνικές μουσικής απόδοσης του ποιήματος.
 • Συναισθηματική κοινότητα.
 • «Αποκλίνουσα» μουσική απόδοση.
 • Κατανόηση της διαφορετικής διάστασης του «χρώματος» στη μουσική, την ποίηση και τη ζωγραφική.

Ε. Συμπεράσματα και συζήτηση

Ώρες διδασκαλίας: 2

Διδάσκουσες: Αναστασία Σιώψη, Μαρία Ντούρου

 • Συμπεράσματα.
 • Ανακεφαλαίωση.
 • Αναστοχασμός.
 • Συνολική αποτίμηση αποκτηθέντων γνώσεων.

Εγγραφές-Δίδακτρα

Η εγγραφή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή  αίτησης εγγραφής  μέσω της φόρμας εγγραφής  μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται τα έξοδα εγγραφής, η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, η παροχή εκπαιδευτικού υλικού, η αξιολόγηση, η απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης  Επιμόρφωσης καθώς και η συνολική διοικητική και τεχνική υποστήριξη των επιμορφούμενων.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής είναι 350€ και καταβάλλεται:

 • είτε εφάπαξ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023
 • είτε σε τρεις δόσεις:
  • μέχρι 30.9.2023: 150€
  • μέχρι 15.1.2024: 100€
  • μέχρι 31.3.2024: 100€

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τη γενική πολιτική του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου, παρέχει δυνατότητα μερικής απαλλαγής από τα τέλη παρακολούθησης ως εξής:

 • Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023: € (έκπτωση 15%)
 • Άνεργοι και ΑμεΑ: 175€ (έκπτωση 50%)
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσωπικό που εργάζεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Απόφοιτοι Ιονίου Πανεπιστημίου: 245€ (έκπτωση 30%)
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα τριών ατόμων και άνω από τον ίδιο φορέα και εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με εκείνο του επιμορφωτικού προγράμματος: 295€ (έκπτωση 15%)

Αν δεν καταβληθεί εγκαίρως μια δόση των διδάκτρων, η παρακολούθηση του προγράμματος διακόπτεται 10 μέρες μετά τη λήξη προθεσμίας κατάθεσης.

Παρακολούθηση

Η εξ αποστάσεως διεξαγωγή του προγράμματος με δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης παρακολούθησης, καθιστά το πρόγραμμα ευέλικτο καθώς ο/η κάθε εκπαιδευόμενος/η δύναται να προσαρμόσει τη μελέτη του στο προσωπικό του/της πρόγραμμα.

Η διαδικασία παρακολούθησης (σύγχρονη-ασύγχρονη) καταγράφεται ως εξής:

 • Μέσω των ωρών παρακολούθησης των σύγχρονων τηλεδιασκέψεων
 • Μέσω των ωρών χρήσης και μελέτης της ασύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 • Μέσω των ασκήσεων και εργασιών που καταθέτουν οι συμμετέχοντες στη διδάσκουσα κάθε διδακτικής ενότητας.

Οι εργασίες και οι προθεσμίες παράδοσής τους θα αναρτώνται στην ψηφιακή  τάξη μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας.

Οι σύγχρονες συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί με την έναρξη του προγράμματος.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε πλατφόρμα zoom, της οποίας ο σύνδεσμος θα ανακοινωθεί με την έναρξη των εγγραφών.

Για τυχόν αλλαγή στο πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι/ες θα ειδοποιούνται εγκαίρως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατά τη σύγχρονη παρακολούθηση του προγράμματος, απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση. Επιπλέον, απαγορεύεται η αναπαραγωγή και διανομή των σύγχρονων συνεδριών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων   τα οποία άπτονται του υλικού των επιμορφωτών αλλά και θεμάτων προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση, το Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου επιφυλάσσεται για περεταίρω νομικές ενέργειες.

Η πλατφόρμα στην οποία θα ανεβαίνει το υλικό της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι στο Open eClass:
http://openeclass.kedivim.ionio.gr/

Τα μαθήματα του προγράμματος είναι τα εξής:

 • Μουσική και ζωγραφική
 • Όπερα
 • Μουσική, ποίηση και ζωγραφική

Στο Open eClass έχει αναρτηθεί το υλικό αναφοράς, μελέτης καθώς και οι σχετικές εργασίες με τον αντίστοιχο χρόνο παράδοσης. Το υλικό διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση και αξιοποίηση από τους εκπαιδευομένους και δεν διατίθεται για δημόσια χρήση.

Στην πλατφόρμα επίσης έχει δημιουργηθεί δίκτυο επικοινωνίας με τις διδάσκουσες και τους εκπαιδευομένους.

Αξιολόγηση και ολοκλήρωση προγράμματος

Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων

Ενότητες Β, Γ

Ανάθεση εργασίας με δυνατότητα επιλογής:

 • Τελική εργασία (2500-3000 λέξεις) ή
 • Τρεις εργασίες (800-1000 λέξεις η καθεμία)

Ενότητα Δ

Ανάθεση εργασίας με δυνατότητα επιλογής:

 • Τελική εργασία (2500-3000 λέξεις) ή
 • Τρεις εργασίες (800-1000 λέξεις η καθεμία)

Εναλλακτική αξιολόγηση: Από τη θεωρία στην πράξη. Το πρόγραμμα προσφέρει σε ενεργούς εκπαιδευτικούς-εκπαιδευόμενους/ες την επιλογή διεξαγωγής μίας και μόνης τελικής εργασίας κατά την οποία ο/η εκπαιδευόμενος/η θα προχωρήσει στην πρακτική εφαρμογή-αξιοποίηση των γνωστικών, αισθητικών και κοινωνικο-συναισθηματικών του δεξιοτήτων στη σχολική τάξη με αρωγούς το συναίσθημα, τη μουσική και τις άλλες τέχνες.   

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την τακτική παρακολούθησή του (σύγχρονη και ασύγχρονη) και την  επιτυχή αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.  Η επιτυχής ολοκλήρωση συνεπάγεται την απονομή Πιστοποιητικού  Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης το οποίο συνοδεύεται από παράρτημα με ανάλυση των μονάδων πιστοποίησης. Το πιστοποιητικό δομείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρότυπο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση και είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Κέντρου.

Όσοι/ες εκπαιδευόμενοι/ες παρακολούθησαν το πρόγραμμα αλλά δεν ολοκλήρωσαν τις απαιτούμενες εργασίες λαμβάνουν απλή βεβαίωση παρακολούθησης χωρίς προβλεπόμενες μονάδες ECTS. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Κέντρου.

Αξιολόγηση Προγράμματος

Κατά την τελευταία εβδομάδα διεξαγωγής του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες  συμπληρώνουν αναλυτικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος το οποίο μελετάται και αναλύεται από την αντίστοιχη επιτροπή του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Οι Διδάσκουσες

Αναστασία Σιώψη

Η Αναστασία Σιώψη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με ειδικότητα «Αισθητική της Μουσικής». Επίσης, διδάσκει την «Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη», σπουδές στον «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει επίσης πτυχίο Αρχιτεκτονικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης). Η διδακτορική της διατριβή έχει τίτλο Richard Wagner’s «Der Ring des Nibelungen»: The Reforming of the Sword or, Towards a Reconstruction of the People’s Consciousness, (Πανεπιστήμιο της East Anglia, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, U.K (1996). Επιβλέποντες καθηγητές: Professor David Charlton, Professor John Deathridge). Είναι συνεκδότρια του ηλεκτρονικού διεθνούς μουσικολογικού περιοδικού με τίτλο Ελληνικό Περιοδικό για τη Μουσική, την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό (Hellenic Journal of Music, Education and Culture (HeJMEC), μαζί με τον prof. G. Welsh (Univ. of London), έκδοση Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ).Είναι ιδρυτικό στέλεχος του Ελληνικού Μουσικολογικού Συλλόγου (έτος ίδρυσης 2011) και συντονίστρια της ομάδας  του Συλλόγου για τη «Φιλοσοφία και Αισθητική της Μουσικής».

Έχει συγγράψει τις μονογραφίες με τίτλους (1) Τρία Δοκίμια για τον ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ (Αθήνα: Ελληνικές Μουσικολογικές Εκδόσεις 4, Μουσικός Εκδοτικός Οίκος Παπαγρηγορίου-Νάκας, 2003), (2) Η Μουσική στην Ευρώπη του Δέκατου Ένατου Αιώνα, (Αθήνα: Εκδόσεις Γιώργος Δαρδανός (Gutenberg), 2005), (3) Η νεοελληνική πολιτισμική φυσιογνωμία μέσα από το ρόλο της μουσικής σε αναβιώσεις του αρχαίου δράματος (Μουσικές διαδρομές ως αντανακλάσεις της αρχαίας στη νεότερη Ελλάδα) (Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, 2012) και (4) 200 χρόνια από τη γέννηση του Ρίχαρντ Βάγκνερ (1813-1883): Δοκίμια για την αισθητική του έργου του, Αθήνα: Ελληνικές Μουσικολογικές Εκδόσεις 16, Μουσικός Εκδοτικός Οίκος Παπαγρηγορίου-Νάκας, 2013). Το επόμενο σύγγραμμα με τίτλο Με επίκεντρο το συναίσθημα: πολιτισμικές αναγνώσεις της μουσικής, της ζωγραφικής και της όπερας, εκδίδεται προσεχώς (2023) στα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα ΚΑΛΛΙΠΟΣ+(www.kallipos.gr).

Μαρία Ντούρου

Η Μαρία Ντούρου είναι μουσικολόγος, συνθέτρια, φιλόλογος. Διδάκτωρ του Τ.Μ.Σ. του Ε.Κ.Π.Α. και Μεταδιδάκτωρ του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου (2018-2021) με έμφαση στην Ιστορική-Συστηματική Μουσικολογία και τη Μουσική Σύνθεση. Η διατριβή της πραγματεύεται την ύστερη περίοδο του έργου του Γιάννη Α. Παπαϊωάννου (επ. καθ.: Ο. Ψυχοπαίδη Φράγκου) και έχει τιμηθεί με τη ‘Δωρεά σε μνήμη Γ. Α. Παπαϊωάννου’ του τμήματος Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. Η μεταδιδακτορική της έρευνα (επ. καθ.: Ι. Παπαδάτος) πραγματεύεται τη μουσική απόδοση του Κ. Π. Καβάφη. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας και του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επίσης, είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Ενημερωτικού  Δελτίου της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας και της Επιτροπής Κριτών του ηλεκτρονικού περιοδικού ‘Journal of Culture in Tourism, Art and Education’. Σπούδασε σύνθεση στην École Normale de Musique de Paris (καθ. Y. Taira) και στο Ωδείο Athenaeum (καθ. Κ. Βαρότσης). Έργα της έχουν ερμηνευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει Πρόγραμμα Σπουδών και Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό για το μάθημα ‘Ευρωπαϊκή Μουσική Ιστορία’ των Μουσικών Γυμνασίων, συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους, δημοσιεύσεις σε μουσικολογικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Επιπλέον, έχει επιμεληθεί την έκδοση του έργου της Μαρίας Καλογρίδου καθώς και την Γ΄ Έκδοση του Πλήρους Καταλόγου Έργων του Γιάννη Α. Παπαϊωάννου (Νάκας, 2010). Υπηρέτησε τον θεσμό των Μουσικών Σχολείων (2001-2017) και διετέλεσε Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας (2011-2017). Δίδαξε ‘Θεωρητικά της Μουσικής’ στο Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης ‘Επιστήμη της Μετάφρασης’ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας και μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο ‘Ανώτερα Θεωρητικά και Σύνθεση’.

Επικοινωνία:

Με την Γραμματεία (κ. Μαρία Κοντογεώργη), καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 10-12, 26610 87512kontogeorgi@ionio.gr | musicartemotions@gmail.com

    Οδηγός Σπουδών (v2)
Mέγεθος: 580.92 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

    Φυλλάδιο Προγράμματος
Mέγεθος: 209.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Πηγή: ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.