Επιλογή Σελίδας

Ένας επεξηγηματικός περίπατος με τα αυθεντικά σχέδια του Μανόλη Κορρέ πραγματοποιείται στον κήπο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023, στις 7:30 μ.μ.

Κεντρικό θέμα της ομιλίας του καθηγητή και ακαδημαϊκού Μανόλη Κορρέ, θα αποτελέσει η ιστορία της κατασκευής του Παρθενώνα από την εξόρυξη και λάξευση των μαρμάρων ως τη μεταφορά τους στην Ακρόπολη, τα αρχαία λατομεία στην Πεντέλη, οι μέθοδοι παραγωγής και διακίνησης, τα εργαλεία και τα μεταφορικά μέσα καθώς και το φυσικό τοπίο κατά μήκος της οδού από την Πεντέλη στην Αθήνα.

Παράλληλα, περιμετρικά στον κήπο του Ιδρύματος, θα εκτίθενται αυθεντικά σχέδια του  Μανόλη Κορρέ, τα  οποία αναπαριστούν τη λατομία και μεταφορά στην Ακρόπολη ενός δωρικού κιονόκρανου βάρους 11 τόνων και τις ιδιαίτερες περιπέτειές του, που συμπλέκονται με εκείνες των ανθρώπων – και της πόλης γενικότερα – σε μια γοητευτική εξιστόρηση από τον σπουδαίο δάσκαλο και επιστήμονα Μανόλη Κορρέ.

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Στρατηγού Καλλάρη 50, Ψυχικό

Στο εργοτάξιο ανατολικά του Παρθενώνος.

Υποδοχές για σφήνες και μοχλούς.

Πηγή: Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού