Επιλογή Σελίδας

Την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου η Δεύτερη Φάση Αξιολόγησης, Κεντρική Εκδήλωση για την Επιλογή και Βράβευση των Τριών Καλύτερων Παρουσιάσεων Διδακτορικών Διατριβών.

Την ημέρα της κεντρικής εκδήλωσης, μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, την επιλογή και την βράβευση των τριών καλύτερων παρουσιάσεων διδακτορικών διατριβών, υποψήφιοι διδάκτορες θα παρουσιάσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα σε έκθεση posters, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Το ευρύ κοινό θα έχει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει περισσότερο με τους υποψήφιους διδάκτορες.

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για το ευρύ κοινό.

Βιογραφικά διαγωνιζόμενων

Πηγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης