Επιλογή Σελίδας

Στο παρακάτω σύνδεσμό, μπορείτε να παρακολουθείσσετε ιντεοσκοπημένες εκδηλώσεις, τελετές, ημερίδες, μαθήματα κ.λ.π. του Πανεπιστημίου Κρήτης: https://video.ict.uoc.gr/

Πηγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης