Επιλογή Σελίδας

Η παιδεία είναι θεμέλιο κάθε κοινωνίας. Δεν είναι απλώς προϋπόθεση αντιμετώπισης των πολλαπλών οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων της εποχής. Το μέλλον των νέων, το μέλλον των επιχειρήσεων και το μέλλον της χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την παιδεία.

Η σύνδεση αυτή είναι επωφελής για όλη την κοινωνία και λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα. Οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε ανθρώπινο κεφάλαιο με γνώσεις αιχμής, τα πανεπιστήμια αποκτούν πρόσβαση σε συμπληρωματικούς πόρους και πληροφορίες για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και, φυσικά, οι απόφοιτοι διευρύνουν τις επαγγελματικές επιλογές τους.

Ο ΣΕΒ, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην (πρόσφατη) Σύνοδο των Πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων, ανέφερε δύο χαρακτηριστικά στοιχεία που ενισχύουν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας: Πρώτον, το 85% των επαγγελμάτων που θα έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις το 2030, δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί πλήρως. Δεύτερον, οι γνώσεις που αποκτούν σήμερα από τις σπουδές τους τα νέα στελέχη θα θεωρούνται ξεπερασμένες μέσα στα επόμενα τρία μόλις χρόνια. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, η συνεργασία επιχειρήσεων και πανεπιστημίων είναι εκείνη που θα εφοδιάσει τα επαγγέλματα του 2030 με τις αναγκαίες γνώσεις και θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις σύμπραξης ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης.

Για τον ΣΕΒ, υπάρχει πραγματική δύναμη και προοπτική στη σύμπραξη, η οποία βρίσκεται πέρα από τα αρνητικά στερεότυπα που επικρατούν, με κύριο εξ αυτών τη λανθασμένη αντίληψη ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία τα πανεπιστήμια θα εξελιχθούν σε μονάδες εξαρτημένες από τις επιχειρήσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να συνδέονται όλες οι ακαδημαϊκές λειτουργίες με τις ανάγκες στις επιχειρήσεις. Αλλά εκείνο το μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας που δημιουργεί τους επαγγελματίες τού αύριο πρέπει από σήμερα να έχει στενή διεπαφή με τις επιχειρήσεις.

Εμείς ως ΣΕΒ έχουμε υπογράψει ήδη συμφωνίες συνεργασίας με ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, με στόχο η συνεργασία αυτή να είναι οργανική, διαρκής και εξελισσόμενη. Ο σχεδιασμός για τα βιομηχανικά διδακτορικά ξεκίνησε με τη δική μας υποστήριξη πολύ πριν από τον πρόσφατο νόμο. Προχωράει πλέον ταχύτερα με περισσότερα πανεπιστήμια, χωρίς όμως τον ρυθμό που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις. Επίσης, αρκετά μέλη του ΣΕΒ αναπτύσσουν ήδη στενότερες συνεργασίες με τα πανεπιστήμια, ενώ στελέχη του ΣΕΒ πραγματοποιούν τακτικές διαλέξεις σε φοιτητές.

Χρειάζεται όμως περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με τρεις προτεραιότητες:

Γεφύρωση της απόστασης μεταξύ των εξαιρετικών επιδόσεων των Ελλήνων ερευνητών στα ανταγωνιστικά προγράμματα (6η θέση στην Ε.Ε.) και των περιορισμένων επιδόσεων στον μετασχηματισμό της καινοτομίας σε εμπορεύσιμα προϊόντα στις επιχειρήσεις (20οί στην Ε.Ε.).

Αναβάθμιση του θεσμού της πρακτικής άσκησης, η οποία πρέπει να ενταχθεί ως υποχρεωτική οργανική διαδικασία στα περισσότερα πτυχία STEM, κάτι που θα διευκολύνει τη μετάβαση των νέων στην απασχόληση.

Επικαιροποίηση του χάρτη αλλά και του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, εκκινώντας από την ξεκάθαρη ανάγκη να διπλασιάσουμε τον αριθμό των εισακτέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών προκειμένου να καλυφθούν υπαρκτές ανάγκες εργασίας.

Πριν και πέρα από όλα αυτά βρίσκονται οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν πριν από το πανεπιστήμιο. Με σύγχρονο επαγγελματικό προσανατολισμό, που ανοίγει ορίζοντες ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι νέοι να επιλέγουν εκπαιδευτικές διαδρομές που είναι όχι μόνο κοντά στα ενδιαφέροντά τους, αλλά και παρέχουν επαγγελματικές ευκαιρίες καθώς και θέσεις εργασίας με καλές αμοιβές, δυνατότητες εξέλιξης και προοπτική.

Οφείλουμε να πιστέψουμε στη δύναμη της συνεργασίας για μια κοινωνία που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Είναι ευθύνη όλων μας να προσφέρουμε την παιδεία που θα οδηγήσει τους νέους και τις νέες σε μεγαλύτερη επαγγελματική και κοινωνική ευημερία.

Ο δρ Γιώργος Ξηρογιάννης είναι γενικός διευθυντής του ΣΕΒ.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ