Επιλογή Σελίδας

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας- Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υλοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους»

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης Ρομά παιδιών, αξιοποιώντας τις αρχές και τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μέσω της εφαρμογής παιδαγωγικών, διδακτικών, ψυχοκοινωνικών και εμψυχωτικών δραστηριοτήτων επιδιώκεται η ενίσχυση της πρόσβασης παιδιών Ρομά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και η ενθάρρυνση νέων Ρομά ή ενηλίκων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα υλοποιούνται δράσεις:

  1. Πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης του πληθυσμού Ρομά σε θέματα σχολικής εκπαίδευσης.
  2. Υποστήριξης των παιδιών μέσω ενισχυτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και προγράμματος εμψύχωσης.
  3. Παρεμβάσεις υποστήριξης σχολικών μονάδων, στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και στελεχών που συμμετέχουν στην Πράξη.
  4. Προβολή και διάχυση της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της παρέμβασης προς την ευρύτερη κοινότητα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εκ μέρους της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα στα παιδιά μοιράστηκαν εκπαιδευτικά παζλ, με θέμα έργα του μουσείου και μαρκαδόροι ζωγραφικής.

Πηγή: ΕΡΤ NEWS