Επιλογή Σελίδας

Το καινοτόμο διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο SandMap που αλλάζει τον τρόπο διδασκαλίας στις τάξεις των μαθητών όλων των βαθμίδων παρουσιάστηκε στα Χανιά, στο Νεώριο Moro (Μόνιμη Έκθεση Αρχαίας και Παραδοσιακής Ναυπηγικής του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης).

Πρόκειται για το ερευνητικό αποτέλεσμα της Ερευνητικής ομάδας SenseLab του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, που παρουσιάστηκε σε συνεργασία με το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου. Το SandMap, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Ερευνητική Ομάδα SenseLab, είναι μία διαδραστική πλατφόρμα εκπαίδευσης και μετάδοσης πληροφορίας με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και λειτουργεί με την συνύπαρξη ενός σκάμματος άμμου και ενός υπολογιστή που συνδέεται με έναν αισθητήρα αποστάσεων που αναγνωρίζει το τρέχον ανάγλυφο της άμμου και ένα προβολικό που προβάλλει κατάλληλες εικόνες πάνω στην άμμο. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να διαμορφώνουν το ανάγλυφο της άμμου, διαδρώντας με την τριδιάστατη πληροφορία του εκάστοτε αντικειμένου μελέτης.

Όπως εξηγήθηκε από τους ερευνητές καθηγητές, «Με το SandMap μαθήματα γεωγραφίας, ιστορίας, φυσικής, μαθηματικών, αλλά και τέχνης παίρνουν μία πιο ζωντανή, τριδιάστατη μορφή, μέσω σχηματισμών άμμου, ταξιδεύοντας τους μαθητές στον χώρο και στον χρόνο, άλλοτε ακολουθώντας τον δρόμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και άλλοτε εμπλεκόμενοι διαδραστικά στα συναρπαστικά πεδία βαρύτητας. Το SandMap, πέραν της πιο διασκεδαστικής προσέγγισης της εκπαίδευσης, προσφέρει βελτίωση σε ένα δύσκολο και ουσιαστικό κομμάτι της δημιουργικής σκέψης, αυτό της χωρικής νοημοσύνης». Στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, με τη χρήση του SandMap, παρουσιάστηκε τριδιάστατα η χρονική περιήγηση στην εξέλιξη των Νεωρίων του Ενετικού Λιμένα των Χανίων, καθώς και σημαντικά Ναυτικά Γεγονότα από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου».

Επίσης, ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά, αφ’ ενός τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη εντός των σχολικών αιθουσών για τη συμβολή του SandMap στη μάθηση με τη βοήθεια των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου, αφ’ ετέρου οι τρόποι που κάθε σχολείο στην Ελλάδα και διεθνώς μπορεί να συμπεριλάβει το SandMap στην εκπαίδευση των μαθητών. Το έργο SandMap – Απτό διαδραστικό εργαλείο κατανόησης του τρισδιάστατου χώρου προσαρμοσμένο σε δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού τουρισμού, χρηματοδοτήθηκε μέσω της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ