Επιλογή Σελίδας

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι διευθυντές των σχολείων θεωρούν απολύτως αναγκαία την αύξηση της κρατικής επιχορήγησης για τις σχολικές μονάδες προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Η ακρίβεια στο ρεύμα, στο πετρέλαιο και σε όλα τα αναγκαία υλικά για την λειτουργία των σχολείων ανησυχεί τους διευθυντές οι οποίοι στέλνουν σήματα sos προς την κυβέρνηση, ζητώντας να πάρει μέτρα ενίσχυσης και να πάψει η υποχρηματοδότηση των σχολείων. Οι διευθυντές ζητούν να αυξηθεί η χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων τουλάχιστον κατά 30%, να υπάρχει δωρεάν κρατική χορήγηση των παγίων δαπανών(φωτισμού, θέρμανσης, ύδρευσης, τηλεφώνου) σε όλες τις σχολικές μονάδες. Επίσης διεκδικούν την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης(ΕΦΚ) αλλά και του ΦΠΑ στο πετρέλαιο στο φυσικό αέριο των σχολικών μονάδων αλλά και σε όλες τις δαπάνες των σχολικών μονάδων, με ταυτόχρονη ειδική επιχορήγηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο Ολοήμερου Προγράμματος έως τις 5:30 μ.μ..

Η επιστολή των διευθυντών σχολείων στον Κ. Πιερρακάκη

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει επανειλημμένα τονίσει και αναδείξει το τεράστιο πρόβλημα που αφορά στις περικοπές των λειτουργικών δαπανών για τις σχολικές μονάδες. Η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης προκαλεί συσσώρευση ελλείψεων και αναγκών, και έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας στις σχολικές μονάδες, που επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ποσά που διατίθενται στις σχολικές μονάδες σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών(πληρωμή λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο., πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, υλικά καθαρισμού, γραφική ύλη, συντήρηση εξοπλισμού). Με βάση τα παραπάνω, και ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, καλούμε τα Υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών, να προχωρήσουν στην άμεση λήψη των παρακάτω μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων:

  • Άμεση αύξηση της κρατικής επιχορήγησης των σχολικών μονάδων τουλάχιστον κατά 30%.
  • Δωρεάν κρατική χορήγηση των παγίων δαπανών(φωτισμού, θέρμανσης, ύδρευσης, τηλεφώνου) σε όλες τις σχολικές μονάδες.
  • Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης(ΕΦΚ) αλλά και του ΦΠΑ στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο των σχολικών μονάδων.
  • Κατάργηση του ΦΠΑ για όλες τις δαπάνες των σχολικών μονάδων.
  • Ειδική επιχορήγηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο Ολοήμερου Προγράμματος έως τις 5:30 μ.μ..

Πηγή: Έθνος