Επιλογή Σελίδας

Στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2023 θα διοργανωθεί η κεντρική ενημερωτική εκδήλωση για τις προκηρύξεις του 2024 της θεματικής περιοχής Cluster 4 – Digital, Industry and Space του Ορίζοντα Ευρώπη. Εκτός από τις προκηρύξεις θα παρουσιασθούν και οριζόντια θέματα σχετικά με τους κανόνες συμμετοχής, την προετοιμασία και την αξιολόγηση των προτάσεων.

Η θεματική περιοχή Cluster 4, εστιάζει στον ψηφιακό τομέα, τη βιομηχανία και το διάστημα και αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

  1. Κλιματικά ουδέτερη, κυκλική και ψηφιοποιημένη παραγωγή
  2. Αυξημένη αυτονομία σε βασικές στρατηγικές αλυσίδες αξίας για ανθεκτική βιομηχανία
  3. Κορυφαίες παγκοσμίως τεχνολογίες δεδομένων και υπολογιστών
  4. Ψηφιακές και αναδυόμενες τεχνολογίες για την ανταγωνιστικότητα και την προσαρμογή στην Πράσινη Συμφωνία
  5. Ανοικτή στρατηγική αυτονομία στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και χρήση παγκόσμιων διαστημικών υποδομών, υπηρεσιών, εφαρμογών και δεδομένων
  6. Ανθρωποκεντρική και ηθική ανάπτυξη ψηφιακών και βιομηχανικών τεχνολογιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή πατώντας εδώ.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων εδώ.

Πηγή: Hub. UoA