Επιλογή Σελίδας

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικής ρομποτικής σε 100 επιλεγμένα δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Αττικής, μετά την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης από τον περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 247.950,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της προγραμματικής προβλέπεται να διανεμηθούν 800 εκπαιδευτικά Κιτ (Εξοπλισμός) Ρομποτικής σε 100 δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Αττικής. Στα σχολεία που θα επιλεχθούν θα διεξαχθούν ειδικά μαθήματα, υπό την μορφή πρότυπων σεμιναρίων.

Ενώ θα γίνει αξιολόγησή του προγράμματος με χρήση ερωτηματολογίων από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Σε κάθε σχολείο θα πραγματοποιηθούν 4 μαθήματα από εκπαιδευτικούς του αναδόχου σε συνεργασία με τον εκπαιδευόμενο εκπαιδευτικό του σχολείου. Το πρόγραμμα θα υποστηριχτεί με δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης κοινού.

Στα μαθήματα αναμένεται να συμμετάσχουν τουλάχιστον 100 εκπαιδευτικοί και θα έχουν διάρκεια 15 ώρες ανά εκπαιδευτικό, σε ομάδες των 25 ατόμων. Το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης υπό την μορφή μαθήματος προς εκπαιδευτικούς ανέρχεται σε 1.500 ώρες. Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν, σε κάθε ένα από τα ωφελούμενα από την δράση σχολεία, τέσσερα εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής, διάρκειας 60 λεπτών.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ