Επιλογή Σελίδας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Συμπερίληψη στην Τάξη και στην Πράξη” μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή από τo ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και στοχεύει στην ενίσχυση της κουλτούρας συμπερίληψης από τη μικρή ηλικία, μέσα από τη σχολική κοινότητα. Μαθητές σχολείων γενικής και ειδικής αγωγής βιώνουν την εμπειρία της κοινής και συμπεριληπτικής κινηματογραφικής προβολής.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και φιλοξενείται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τους συμβούλους προσβασιμότητας και συμπερίληψης Liminal και TheHappyAct.

Όλες οι ταινίες του προγράμματος – μικρού μήκους, ελληνικής και διεθνούς παραγωγής – είναι προσβάσιμες με:

  • υπότιτλους SDH
  • μεταγλώττιση στα ελληνικά
  • ένθεση διερμηνείας στην ΕΝΓ (ελληνική νοηματική γλώσσα)
  • ακουστική περιγραφή
  • αισθητηριακή επεξεργασία και κοινωνικές ιστορίεςΠαράλληλα, έχει σχεδιαστεί υλικό για τους εκπαιδευτικούς με παρουσίαση των ταινιών και βασικές αρχές για το πώς μιλάμε στα παιδιά για την αναπηρία και τη συμπερίληψη χωρίς προκαταλήψεις.

Ενημερωτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια
Των προβολών προηγούνται εκπαιδευτικά εργαστήρια στην τάξη που προετοιμάζουν τα δύο διαφορετικά κοινά για την κινηματογραφική τους συνάντηση.

  • Για τα σχολεία γενικής αγωγής και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, μέσα από παιχνίδια και διαδραστικές ασκήσεις πάνω στη λειτουργία των αισθήσεων, οι μαθητές γνωρίζουν τα διάφορα εργαλεία προσβασιμότητας: ακουστική περιγραφή, κοινωνικές ιστορίες, διερμηνεία στην ΕΝΓ.
  • Για τα σχολεία ειδική αγωγής, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια εστιάζουν στη γνωριμία των μαθητών/μαθητριών με τον κινηματογράφο με ισότιμους όρους.Μέσα από τη διαδικασία αυτή, μαθητές/τριες ειδικής και γενικής αγωγής συναντιούνται στην ίδια κινηματογραφική αίθουσα και παρακολουθούν τις ίδιες ταινίες μαζί!

Σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του το πρόγραμμα αξιολογείται από τις καθηγήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, Μαρία Δημάκη – Ζώρα, Αναπλ. Καθηγήτρια Θεατρολογίας, Κωνσταντίνα Τσώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγωγικής και Πρακτικής Άσκησης και Ελισάβετ Λαζαράκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας.

Το Φεστιβάλ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα για την τάξη τους, συμπληρώνοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πηγή: Athens International Children’s Film Festival