Επιλογή Σελίδας

Τα σχολεία που κλείνουν και αυτά που συγχωνεύονται το σχολικό έτος 2023-24 γνωστοποίησε το υπουργείο Παιδείας με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Όπως προκύπτει από το ΦΕΚ, υπάρχουν νέα σχολεία που ιδρύονται, αλλά είναι πολύ λιγότερα σε αριθμό από εκείνα που κλείνουν. Συγκεκριμένα, 10 είναι τα σχολεία που ιδρύονται και 36 τα σχολεία που καταργούνται. Επίσης, περισσότερα από 60 σχολεία συγχωνεύονται.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει:

  • Καταργούνται: 36 δημοτικά – νηπιαγωγεία
  • Συγχωνεύονται: 30
  • Υποβιβάζονται: 79
  • Ιδρύονται: 10
  • Προάγονται: 51

Δείτε το ΦΕΚ εδώ: https://drive.google.com/file/d/1d9Dy5XFEJcF2OIHbutRbyk55NMGoYWhC/view

Πηγή: ΕΘΝΟΣ