Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο του προγράμματος ADRION TRAINEE “Adrion Transnational Master in Renewable Energy“ https://adriontrainee.adrioninterreg.eu/  θα πραγματοποιηθεί μια Διακρατική εκδήλωση διάχυσης του σχεδιαζόμενου Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με Συντονιστή το Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ.9).

Είναι δυνατό να παρακολουθήσει κανείς την εκδήλωση μέσω του συνδέσμου https://upatras-gr.zoom.us/j/94851796020?pwd=R2lPRFhmM29XM0NTbENOYkpIV1E1UT09, αλλά ενθαρρύνεται η δια ζώσης συμμετοχή.

Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε να εγγραφείτε δηλώνοντας το όνομά σας/ την ιδιότητά σας και τον οργανισμό εργασίας/φοίτησης κλπ. στέλνοντας email στη διεύθυνση kornaros@chemeng.upatras.gr

Τις επόμενες ημέρες, οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση, θα είναι δυνατό να λάβουν μέρος σε ένα διαδικτυακό διαγωνισμό με σκοπό την ενσωμάτωση πρωτότυπων ιδεών στο σχεδιαζόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης (αρχείο PDF).

Καθ. Μιχάλης Κορνάρος
Επιστ. Υπεύθυνος έργου ADRION TRAINEE

Πηγή: Πανεπιστήμιο Πατρών