Επιλογή Σελίδας

Τα κινηματογραφικά εργαστήρια αποτελούν την άλλη βασική διάσταση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Νεανικού Πλάνου. Επικεφαλής των εργαστηρίων είναι έμπειροι επαγγελματίες κινηματογραφιστές, με παιδαγωγικό υπόβαθρο, ρόλος των οποίων δεν είναι η από καθέδρας διδασκαλία, αλλά η υποκίνηση και η καθοδήγηση της δημιουργικής ορμής των συμμετεχόντων. Η μεθοδολογία είναι διαρκώς προσαρμοζόμενη στα πιο σύγχρονα πορίσματα της έρευνας γύρω από την οπτικοακουστική εκπαίδευση. Εφαρμόζονται διαφορετικά στυλ μάθησης, ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας, ενώ η εκπαιδευτική μέθοδος είναι απολύτως μαθητοκεντρική, προάγοντας τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Αυτό που διεκδικείται μέσα από τα εργαστήρια είναι η αυτενέργεια των συμμετεχόντων μαθητών/τριών και η άμεση εμπλοκή τους στη δημιουργική διαδικασία. 

Τα κινηματογραφικά εργαστήρια του Νεανικού Πλάνου ακολουθούν δύο κατευθύνσεις:

Εργαστήρια Προσανατολισμού

Αφορούν στην πρώτη εξοικείωση με τα εκφραστικά μέσα, τις αισθητικές αρχές και την τεχνική εργαλειοθήκη της τέχνης του κινηματογράφου, μέσα από μονοήμερα εργαστήρια λίγων ωρών, τα οποία αποσκοπούν στο να δοθεί μια πρώτη εικόνα στις μαθήτριες και τους μαθητές και να προκληθεί το ενδιαφέρον τους γύρω από την οπτικοακουστική δημιουργία. 

Οι θεματικές των μονοήμερων εργαστηρίων προσανατολισμού διαμορφώνονται ως εξής:

-Γλώσσα και αισθητική του Κινηματογράφου 1

-Γλώσσα και αισθητική του Κινηματογράφου 2

-Από την ιστορία στο σενάριο

-Προετοιμασία του γυρίσματος

-Φωτισμοί και ηχοληψία στον Κινηματογράφο

-Εισαγωγή στο μοντάζ

-Πρακτικές εφαρμογές ηλεκτρονικού μοντάζ

-Το Ντοκιμαντέρ

-Ιστορικό Ντοκιμαντέρ

-Ταινίες με κινητό και τάμπλετ

-Τα ειδικά εφέ στον Κινηματογράφο

-Εισαγωγή στο Animation

-Μικροί/ες Κριτικοί: Εργαστήριο κινηματογραφικής ανάλυσης

Εργαστήρια Εμβάθυνσης

Πενθήμερα εργαστήρια 20 ωρών, που εμπλέκουν ακόμη παραπάνω τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη δημιουργική διαδικασία του κινηματογράφου και έχουν ως τελικό αποτέλεσμα μια ολοκληρωμένη μικρού μήκους ταινία. Η πρότερη γνώση ή εμπειρία δεν είναι προαπαιτούμενο, καθώς μέσα από τις εκπαιδευτικές μεθόδους που επιλέγονται, όλες/οι οι μαθήτριες/ές έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους από κοινού. 

Οι θεματικές των εργαστηρίων εμβάθυνσης είναι οι ακόλουθες: 

-Κινηματογραφικό Εργαστήριο Μυθοπλασίας 

-Κινηματογραφικό Εργαστήριο Ντοκιμαντέρ

-Κινηματογραφικό Εργαστήριο Αnimation

Μέσα από την υλοποίηση των κινηματογραφικών εργαστηρίων επιτελούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο πολλαπλοί εκπαιδευτικοί στόχοι, μόνο μερικοί εκ των οποίων είναι:

  • η εμβάθυνση στα μυστικά της γλώσσας της εικόνας και της κινηματογραφικής τέχνης, όχι πια από τη θέση του θεατή αλλά από αυτή του δημιουργού του οπτικοακουστικού μηνύματος
  • η εξοικείωση με τα σύγχρονα μέσα καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου και τη δημιουργική χρήση τους, διαδικασία πολύ σημαντική για τον ψηφιακό εγγραμματισμό των νέων ανθρώπων
  • η απόκτηση βαθιάς και ουσιαστικής γνώσης πάνω στο θέμα με το οποίο θα καταπιαστεί η ταινία˙ η απελευθέρωση της δημιουργικής φαντασίας των συμμετεχόντων/ουσών
  • η αναγνώριση από πλευράς των μαθητών/τριών της ικανοποίησης που προσφέρει η δημιουργία, και η συνεργατική μάθηση

Πηγή: Νεανικό Πλάνο