Επιλογή Σελίδας

Συνταγματική είναι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, η απόφαση του υπουργείου Παιδείας του 2022 για την απαλλαγή των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το μάθημα των θρησκευτικών.

Το θέμα εξετάστηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ μετά τις προσφυγές που κατέθεσαν  γονείς μαθητών και η Ένωση Αθέων διαμαρτυρόμενοι για το σκέλος της υπουργικής απόφασης που έθετε ως προϋπόθεση για την  απαλλαγή των μη Ορθόδοξων Χριστιανών μαθητών από τα θρησκευτικά την υποβολή σχετικής αίτησης στον διευθυντή του σχολείου όπου θα γινόταν επίκληση σε λόγους θρησκευτικής συνείδησης.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας ωστόσο έκριναν ότι «η συλλογή και φύλαξη των αιτήσεων και η καταστροφή τους 3 μήνες μετά τη λήξη του σχολικού έτους, συνιστά μεν μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία “ειδικών” δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικών με θρησκευτικές πεποιθήσεις, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ, αλλά  η επεξεργασία όμως αυτή, «δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας/ελαχιστοποίησης των δεδομένων, διότι διασφαλίζει την απαλλαγή για λόγους θρησκευτικής συνείδησης σε εκείνους που προβάλλουν τη σχετική αξίωση (άρθρο 13 παρ. 1 Συντ., άρθρο 9 ΕΣΔΑ), στα πλαίσια της υποχρέωσης του κράτους για παροχή θρησκευτικής εκπαίδευσης (16 παρ. 2 Συντ.) με σεβασμό στις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων (άρθρο 2 ΠΠΠ ΕΣΔΑ), περιορίζεται δε σε κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένα, απαραίτητα για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής».

Πηγή: ΕΡΤ ΝΕWS