Επιλογή Σελίδας
Make Our Planet Great Again (MOPGA)

Το πρόγραμμα Make Our Planet Great Again (MOPGA) προσκαλεί 40 ερευνητές που επιθυμούν να συνεχίσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στην Γαλλία. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών υποθέσεων της Γαλλίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της χώρας.

  • Επιλεξιμότητα: Αλλοδαποί ερευνητές που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα για λιγότερο από 5 έτη
  • Όλες οι υπηκοότητες (εκτός από Γάλλους υπηκόους )
  • 40 υποτροφίες για περίοδο 12 μηνών που θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2024.
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Ιανουαρίου 2024

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία συνεργασίας των ερευνητών συμβάλλοντας στην παγκόσμια έρευνα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις: https://www.campusfrance.org/en/mopga-2024

Πηγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης