Επιλογή Σελίδας

Σχέδιο Προκήρυξης Ανοιχτού Μαθητικού Διαγωνισμού Ληµµατογράφησης
Τίτλος: «Λεξικογράφοι σε δράση»

Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας +ΜόρΦωΣη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής και Ροµποτικής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδιοργανώνουν ανοιχτό μαθητικό διαγωνισμό ληµµατογράφησης για το Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο -EΛεΦυΣ (www.elefys.gr).

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε’ & Στ’ τάξης Δημοτικών Σχολείων και της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίων όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Ελλάδας και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Το ΕΛεΦυΣ είναι ψηφιακό λεξικό/εκπαιδευτικό υλικό ενταγμένο στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του ΙΕΠ στον Θεματικό Κύκλο «Δημιουργώ & Καινοτομώ: Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία» και αποτελεί μία από τις εφαρμογές της εκπαιδευτικής Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me για μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς (elefys.eme.edu.gr). Μέσω του ΕΛεΦυΣ επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να διευρύνουν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης τους, να μπορούν να διατυπώνουν λόγο γλωσσικά και επιστημονικά κατάλληλο για τα φυσικά φαινόμενα που τους περιβάλλουν και να ερμηνεύουν κριτικά τον επιστημονικό λόγο που παράγεται στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο όπου ζουν και δρουν.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα πάρουν μέρος θα διαγωνιστούν στη συγγραφή λημμάτων για το ΕΛεΦυΣ στη θεματική «Οικοσυστήματα-Κλιματική αλλαγή». Κάθε λήμμα θα πρέπει να περιέχει: (1) ορισμούς κλιμακούμενης δυσκολίας για έναν όρο των Φυσικών Επιστημών (π.χ. κλίμα, αειφορία, οικολογικό αποτύπωμα, βιοποικιλότητα κ.ά.), (2) παραδείγματα χρήσης των όρων, (3) καθημερινή ή μεταφορική σημασία των λημμάτων (εάν υπάρχει), (4) παραδείγματα καθημερινής χρήσης (εάν υπάρχουν), (5) ετυμολογικό σημείωμα, (6) γραμματικό σημείωμα, (7) σημείωμα οικογένειας λέξεων, (8) ισοδύναμα του
όρου σε άλλες γλώσσες, (9) σημείωμα κριτικής προσέγγισης με ερεθίσματα για πειραματισμό, εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες, άρθρα της επικαιρότητας κ.ά. και (10) εικονογράφηση των παραδειγμάτων από τα ίδια τα παιδιά.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει τη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών σε ζητήματα Γλώσσας και Επιστήμης, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εργαστούν διεπιστημονικά, να συνθέσουν μικρά λεξικά για τους όρους των Φυσικών Επιστημών και τη χρήση τους στην καθημερινή ζωή και να εμπλακούν ενεργά σε ζητήματα προστασίας του πλανήτη.

Το ΕΛεΦυΣ εντάσσεται στο ερευνητικό έργο «Δημιουργώντας Κόμβους Έρευνας & Καινοτομίας για τον Επιστημονικό και Γλωσσικό Ακαδημαϊκό Γραμματισμό στη Βασική Εκπαίδευση» και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).


Οργανωτική Επιτροπή:

 • Μαρία Μητσιάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας – ΔΠΘ
 • Ιωάννης Λεύκος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής – ΠΑΜΑΚ

  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
  Οι μαθητές/μαθήτριες, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, να συμμετάσχουν με την τάξη τους, ατομικά ή σε ομάδες, και να υποβάλουν ένα ή περισσότερα λήμματα στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το δείγμα λήμματος και των χρηστικών σημαδιών που διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ε.Λε.Φυ.Σ. (https://elefys.e-me.edu.gr/odigies-mathites/).
 • Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024
 • Ημερομηνία λήξης υποβολών: Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

  Τα λήμματα που θα υποβληθούν θα κριθούν από επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω μέλη της Ομάδας Έργου:
 • Μαρία Μητσιάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας – ΔΠΘ
 • Ιωάννης Λεύκος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής – ΠΑΜΑΚ
 • Χρυσούλα Δούρου, Δρ, ΠΕ02, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας – ΔΠΘ
 • Ράλια Θωμά, Δρ, Εκπαιδευτικό ΠΕ70, Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών-Ι
 • Χρυσούλα Καραγιάννη, Δρ, Εκπαιδευτικό ΠΕ70, 1ο ΔΣ Πλαγιαρίου
 • Αγγελική Σαμαντά, Δρ, Εκπαιδευτικό ΠΕ70, 1ο ΔΣ Ν. Φιλαδέλφειας
  Οι τάξεις των 10 καλύτερων λημματογράφων θα επιβραβευθούν με δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού (tablet).

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Βήμα-1: Εξοικειωθείτε με τη δομή και τα περιεχόμενα του ΕΛεΦυΣ.Οδηγίες για εκπαιδευτικούς, Οδηγίες για μαθητές και μαθήτριες
  Βήμα-2: Επιλέξτε σαν θεματική ενότητα το: «Οικοσυστήματα-Κλιματική αλλαγή».
  Βήμα-3: Αναζητήστε το δείγμα λήμματος στην ιστοσελίδα του ΕΛεΦυΣ https://elefys.eme.edu.gr/odigies-mathites/
  Βήμα-4: Δημιουργήστε τα δικά σας λήμματα.
  Βήμα-5: Υποβάλετε τα δικά σας λήμματα στον διαγωνισμό λημματογράφησης του ΕΛεΦυΣ, χρησιμοποιώντας την φόρμα υποβολής λημμάτων για τον διαγωνισμό: https://bit.ly/form2023lemma
  Βήμα-6 Επαναλάβετε τα Βήματα 4 και 5, αν θέλετε να υποβάλετε περισσότερα λήμματα.

  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και προαιρετική για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, για τη συμμετοχή απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.

  Το περιεχόμενο των λημμάτων και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων πρέπει να είναι πρωτότυπες ιδέες και να ακολουθούν τη δομή και το περιεχόμενο του ΕΛεΦυΣ. Τα βραβευμένα λήμματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛεΦυΣ.

  Οι φορείς διοργάνωσης αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του ωρολογίου προγράμματος, καθώς το ΕΛεΦυΣ αποτελεί μαθησιακό υλικό που αναπτύσσει τις δεξιότητες και τους γραμματισμούς των μαθητών/τριών με δημιουργικό τρόπο και συμβάλλει στην συνδυαστική προσέγγιση Γλώσσας και Φυσικών Επιστημών, ενώ είναι σύμφωνο με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις και με τους στόχους που τίθενται στα νέα Προγράμματα Σπουδών.

  Η αξιοποίηση του ΕΛεΦυΣ και η εξοικείωση των μαθητών με τη λημματογράφηση μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας όσο και των Φυσικών Επιστημών, αλλά και στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

  Διευκρινίζεται ότι δεν θα προκύψουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλον εμπλεκόμενο φορέα, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

  Σε περίπτωση διάκρισης θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας πως δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του/της στην ιστοσελίδα του ΕΛεΦυΣ, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

  Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03- 1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία», Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση» .

  Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί, θα κληθούν να απαντήσουν σε σύντομο ερωτηματολόγιο αποτίμησης της διαδικασίας συμμετοχής τους. Επιπλέον, η οργανωτική και αξιολογική επιτροπή θα συντάξει έκθεση αξιολόγησης, με στόχο τη βελτίωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξή του τα επόμενα χρόνια.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση και βοήθεια σχετικά με τον διαγωνισμό, μπορείτε να επικοινωνήστε:
  Mε το ΕΛεΦυΣ
 • elefys.gr
 • www.facebook.com/elefys/
 • elefys@gmail.com

  Με την οργανωτική Επιτροπή
 • Μαρία Μητσιάκη, mmitsiaki@helit.duth.gr
 • Ιωάννης Λεύκος, lefkos@uom.edu.gr

  Δείτε εδώ την προκήρυξη

  Πηγή: EDU-GATE