Επιλογή Σελίδας

Το 2023, το 30% των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ ηλικίας 16 έως 74 ετών ανέφεραν ότι είχαν κάνει διαδικτυακό μάθημα ή είχαν χρησιμοποιήσει διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό τους τρεις μήνες πριν από την έρευνα. Πρόκειται για αύξηση 2 ποσοστιαίων μονάδων (pp) σε σύγκριση με το 2022 (28%). 

Μεταξύ όλων των μελών της ΕΕ, η Ολλανδία είχε το υψηλότερο ποσοστό (54%) των χρηστών του Διαδικτύου που έκαναν διαδικτυακό μάθημα ή χρησιμοποιούν διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (53%), τη Σουηδία (48%), την Ισπανία (47%) και την Εσθονία ( 45%). 

Στην άλλη άκρη της κλίμακας, η πραγματοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων ή η χρήση διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού δεν ήταν πολύ συνηθισμένη στη Ρουμανία (10%), στην Κύπρο (16%), στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα (και οι δύο 17%) και στην Πολωνία (18%). 

Άτομα που κάνουν διαδικτυακό μάθημα ή χρησιμοποιούν διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό, % των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τους τελευταίους 3 μήνες, 2022 και 2023. Διάγραμμα.  Δείτε τον σύνδεσμο για το πλήρες σύνολο δεδομένων παρακάτω.

Σύνολο δεδομένων πηγής: isoc_ci_ac_i 

Σε γενικές γραμμές, η συμμετοχή στη διαδικτυακή εκπαίδευση το 2023 αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2022. Το μερίδιο των ατόμων που παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα ή χρησιμοποιούν διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό αυξήθηκε στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στις Κάτω Χώρες (+12 ποσοστιαίες μονάδες), τη Σουηδία ( +7 π.μ.) και Μάλτα, Εσθονία και Κροατία (και οι τρεις +5 π.μ.). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-12 π.μ.), την Κύπρο (-5 π.μ.), την Αυστρία και τη Σλοβενία ​​(και οι δύο -2 π.μ.). 

Αυτή η είδηση ​​σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης , που γιορτάζεται στις 24 Ιανουαρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες

Μεθοδολογικές σημειώσεις

  • Ιρλανδία: Μη διαθέσιμα στοιχεία για το 2022. Ως αποτέλεσμα, έχει εκτιμηθεί το σύνολο της ΕΕ.
  • Τα δεδομένα σε αυτό το άρθρο βασίζονται στην ετήσια έρευνα για τη χρήση των ΤΠΕ σε νοικοκυριά και από άτομα . Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται σε εμπειρίες ατόμων κατά τους 3 μήνες πριν από την έρευνα, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2023. 
  • Διαδικτυακό μάθημα: ένα μάθημα (προγραμματισμένη σειρά μαθησιακών δραστηριοτήτων σε ένα συγκεκριμένο μάθημα ή θέμα) που προσφέρεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει διαδικτυακά και καταλήγει σε πιστοποιητικό παρακολούθησης ή πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
  • Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό: η χρήση εκπαιδευτικού υλικού (εκτός από ένα διαδικτυακό μάθημα) για οποιοδήποτε θέμα ή θέμα διαθέσιμο στο διαδίκτυο ή σε ψηφιακή μορφή για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς (π.χ. οπτικοακουστικό υλικό, διαδικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό, ηλεκτρονικά εγχειρίδια, μάθηση εφαρμογές). 
  • Άνθρωποι: οι άνθρωποι αναφέρονται σε άτομα που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα επικοινωνίας μας .

Πηγή: Eurostat